Ρεράκη Φωτεινή & Βασιλική (μετάφραση - επιμέλεια)

Η Φωτεινή Ρεράκη είναι μουσικολόγος, ανθρωπολόγος και πιανίστα. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Η φαντασιακή μουσική: ρητορικές, ταυτότητες και αναπαραστάσεις στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne υπό την επίβλεψη του Michel Imberty. Οι δημοσιευμένες εργασίες της αφορούν κυρίως σε ζητήματα ανθρωπολογίας της μουσικής και της μουσικής εκπαίδευσης, καθώς και σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μουσικής εμπειρίας. Έχει διδάξει επί σειρά ετών μουσική παιδαγωγική και ανθρωπολογία (ΤΕΙ Ηπείρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης).


Η Βασιλική Ρεράκη είναι μουσικολόγος, ψυχολόγος και πιανίστα. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη μουσική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Paris-IV Sorbonne (επιβλέπων καθηγητής: Michel Imberty). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιευμένες εργασίες της εστιάζουν κυρίως σε πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνιακής μουσικότητας, καθώς και σε εμπειρίες προφορικοτήτων και αυτοσχεδιασμού. Έχει διδάξει μουσική ψυχολογία, μουσική παιδαγωγική και ιστορία της μουσικής στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΠΘ, Τμήμα Μουσικών Σπουδών – ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής). Εργάζεται ως ψυχολόγος, καθηγήτρια πιάνου και μουσικής προπαιδείας.