Μαρία Φιλιάνου

Έχει διδάξει µουσική στην πρωτοβάθµια ειδική εκπαίδευση για µαθητές µε τύφλωση, διαταραχή αυτιστικού φάσµατος, νοητική αναπηρία και κώφωση. Από το 2013 διδάσκει στον Τριετή Κύκλο Μετεκπαίδευσης σε σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff της Σχολής Μωραΐτη στην Αθήνα. Επίσης, διδάσκει το αντικείµενο της Ειδικής Μουσικής Παιδαγωγικής σε Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης.

• Πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και απόφοιτος του ∆ιετούς Επαγγελµατικού Κύκλου Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγω­γής Orff και του Μονοετούς Επιµορφωτικού Κύκλου Orff – Dalcroze στην Α­θήνα.
• Πτυχιούχος του τµήµατος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Α­θηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή στο ΠΤ∆Ε του ΕΚΠΑ.
• Oλοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή της µε θέµα «Στοιχειακή Μουσική και Κινητική Αγωγή (Orff -Schulwerk) σε µα­θητές µε αναπηρία όρασης: Σχεδιασµός, εφαρµογή και αξιολόγηση προγράµµατος παρέµβασης».
• Συµµετοχή σε συνέδρια της ΕΕΜΑΠΕ και της ΕΕΜΕ ως εισηγήτρια. Έχει δη­­µοσιεύσει άρθρα σχετικά µε τους τοµείς ενδιαφερόντων της όπως µουσική εκπαίδευση σε άτοµα µε κώφωση.