Νικηφόρου Αλίκη-Ξένια Δ.

Η Αλίκη Δ. Νικηφόρου γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων και δρ. ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), εργάστηκε για μια περίπου δεκαετία στη Μέση Εκπαίδευση.

Στη συνέχεια υπηρέτησε στα Αρχεία Νομού Κερκύρας, όπου άσκησε διευθυντικά καθήκοντα από το 1987 έως το 2007. Το 2007 εκλέχθηκε στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στο οποίο έως σήμερα διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς» σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο.

Η Αλίκη Νικηφόρου έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με αυτοτελή έργα και άρθρα που αφορούν στη διαχείριση των τεκμηρίων της αρχειακής πολιτισμικής κληρονομιάς και στην ιστορία των Ιονίων Νήσων κατά τους νεότερους χρόνους. Παράλληλα έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε Διεθνή Συνέδρια και έχει επιμεληθεί την έκδοση συλλογικών τόμων με ιστορικό και αρχειακό περιεχόμενο.

Έχει επίσης οργανώσει και επιμεληθεί Εκθέσεις που αφορούν στην προβολή του επτανησιακού πολιτισμού, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε διαγωνισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούσε στην αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου Ασπιώτη (Villa Rossa-Κέρκυρα), στον οποίο επελέγη πρότασή της για την ίδρυση σ’ αυτό Μουσείου της πόλης της Κέρκυρας. Την τελευταία τριετία χρημάτισε αναπλ. Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ενώ πρόσφατα εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας.