Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά

Η Χαρά Παπαδάτου - Γιαννοπούλου κατάγεται από την Λευκάδα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Karlsruhe στην Γερμανία. Εργάσθηκε στο ελεύθερο επάγγελμα, κυρίως με την ιδιότητα της μελετήτριας δημοσίων έργων στον χώρο της Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Συγχρόνως ανέπτυξε και ευρύτερα επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, ενώ ασχολήθηκε και με εκδόσεις πάνω σε θέματα αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας.