Κοψαλίδου Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Κοψαλίδου γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.A) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Sorbonne-Paris IV) στον τομέα της Ιστορίας της Μουσικής και Μουσικολογίας και υποψήφια διδάκτωρ. Από το 2003 διδάσκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή Επιστημών Αγωγής (ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π) το αντικείμενο της «Μουσικής Παιδείας».

Δίδαξε επίσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ16). Έλαβε μέρος σε σεμινάρια και συνέδρια (εισηγήσεις, εργαστήρια, posters, μέλος οργανωτικής επιτροπής) μουσικολογίας, μουσικής παιδαγωγικής και μουσικής Μπαρόκ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πιανίστα και ερμηνεύτρια έργων Παλαιά Μουσικής (Μπαρόκ-Αναγέννησης) για φλάουτο με ράμφος και βιόλα-ντα-γκάμπα.