Κοψαλίδου Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Κοψαλίδου γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.A) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Sorbonne-Paris IV) στον τομέα της Ιστορίας της Μουσικής και Μουσικολογίας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στον τομέα της Μουσικής και Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Lettres Sorbonne-Université (πρώην Paris IV)). Από το 2003 διδάσκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή Επιστημών Αγωγής (ως μέλος Ε.Ε.Π) το αντικείμενο της «Μουσικής Παιδείας». Δίδαξε επίσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ16).

Έλαβε μέρος σε σεμινάρια και συνέδρια (εισηγήσεις, εργαστήρια, posters, πρόεδρος και μέλος οργανωτικής επιτροπής) μουσικολογίας, μουσικής παιδαγωγικής και μουσικής Μπαρόκ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσεις και μονογραφίες. Είναι πιανίστα. Παίζει επίσης φλάουτο με ράμφος, βιόλα-ντα-γκάμπα και αρχαία ελληνική λύρα.