Αποκαλύπτοντας τη μουσική Μπαρόκ στα παιδιά

Κοψαλίδου Ευαγγελία
€ 25,00   € 22,50 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αποκάλυψη της μουσικής Μπαρόκ στα παιδιά μέσα από την ενεργητική μουσική ακρόαση και μέσα από δημιουργικές διεργασίες. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας του στυλ Μπαρόκ, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη της προβληματικής της συγκεκριμένης έρευνας, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μουσικής Μπαρόκ.

Περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της πειραματικής έρευνας, η μεθοδολογία, η διαδικασία εκτέλεσής της και η λεπτομερής παράθεση των αποτελεσμάτων. Στα παραρτήματα δίνονται αναλυτικά δειγματικά σχέδια μαθημάτων, που προσφέρονται για ενεργητική μουσική ακρόαση. Αναπτύσσεται επίσης η σημασία της μουσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ερμηνεύονται και αναλύονται οι όροι «ενεργητική μουσική ακρόαση» και αναλύονται διεξοδικά όλες οι δημιουργικές διεργασίες.

Τέλος, το παρόν εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους λάτρεις της μουσικής της εποχής Μπαρόκ όσο και για κάθε εκπαιδευτικό μουσικής αλλά και φιλόμουσο δάσκαλο που επιθυμεί να ταξιδέψει με τους μαθητές του στον χρόνο και τον χώρο συνδυάζοντάς τη συγκεκριμένη μουσική και με άλλα διδακτικά αντικείμενα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΡΟΚ
1.1. Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής Μπαρόκ
1.2. Κύρια ρεύματα και χαρακτηριστικά της μουσικής Μπαρόκ
1.3. Η δομή της μουσικής Μπαρόκ
1.3.1. Μορφές της φωνητικής μουσικής
1.3.2. Η ενόργανη μουσική
1.3.3. Σημαντικοί συνθέτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.1. Η σημασία της μουσικής στην αγωγή του παιδιού
2.2. Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα: συνοπτική αναφορά
2.3. Προγράμματα μουσικής αγωγής
2.3.1 Μοντέλα ανάπτυξης μουσικών προγραμμάτων
2.3.2. Αναλυτικά προγράμματα μουσικής αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
2.3.3. Προγράμματα μουσικής αγωγής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΠΑΡΟΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1. Μοντέλο πειραματικού προγράμματος διδασκαλίας του στυλ Μπαρόκ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
3.2. Ενεργητική μουσική ακρόαση
3.2.1. Η σημαντικότητα της ακρόασης μουσικής
3.2.2. Η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης του παιδιού
8 ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΡΟΚ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
3.2.3. Η ανάπτυξη της ενεργητικής μουσικής ακρόασης στο παιδί
3.3. Η ακρόαση σε σχέση με τις άλλες μουσικές δραστηριότητες και άλλες μορφές τέχνης
3.4. Δειγματική εφαρμογή του μοντέλου διδασκαλίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4.1. Το πειραματικό πρόγραμμα - μεθοδολογία
4.1.1. Το δείγμα της έρευνας
4.1.2. Διαμόρφωση και εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος
4.1.3. Οι μουσικές δραστηριότητες και η πορεία των μαθημάτων
4.1.4. Συλλογή των δεδομένων
4.2. Αποτελέσματα της έρευνας
4.2.1. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων
4.2.2. Τα αναπτυξιακά προφίλ των παιδιών
4.2.3. Αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις
4.2.4. Γενικά συμπεράσματα από τα αναπτυξιακά προφίλ των παιδιών
4.3. Συζήτηση των αποτελεσμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1. Συμπεράσματα
5.2. Προτάσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα I – Ερωτηματολόγιο
Παράρτημα ΙΙ – Λίστα παρατήρησης
Παράρτημα ΙΙΙ – Δειγματικά σχέδια μαθημάτων

Δείτε τα περιεχόμενα και ένα ενδεικτικό κεφάλαιο του βιβλίου

ISBN
978-960-6685-64-4

Εκδόσεις
Fagottobooks

Έτος έκδοσης
2021

Σελίδες
390

Διαστάσεις
17Χ24

Κωδικός "Εύδοξος"
102073086

Σχετικά προϊόντα