Βίκυ Σαχπάζη

Από το 1999 διδάσκει παιδιά 3 ως 12 ετών. Συνδυάζει τη µουσική, την κίνηση και το θέατρο στις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές της δραστηριότητες. ∆ιδάσκει το µάθηµα της σύνδεσης της µουσικής µε το σώµα σε ηθοποιούς και χορευτές, µουσικούς, εικαστικούς και παιδαγωγούς.

Σπουδές:
• Πτυχίο πιάνου.
• ∆ιετής Επαγγελµατικός Κύκλος Σπου­δών Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff / Σχολή Μωραΐτη. Αθήνα.
• Advanced studies in Music and Dance education / Orff Institute Salzburg.
• Σωµατικό θέατρο (1ο έτος) / École International de théâtre de Jacques Lecoq. Παρίσι.
• Ανάλυση και σηµειογραφία της κίνησης Laban (1ο έτος) / Conservatoire National de Musique et Dance. Παρίσι.

∆ράσεις, οµιλίες, συµµετοχές: 2017. TEDxKids. Οµιλία: «Η σοβαρή πλευρά του κλόουν»
2016-2018. Επικεφαλής της οργάνωσης της οµάδας καλλιτεχνών τσίρκου «WHO NOSE» υπό την αιγίδα της ανθρωπιστικής οργάνωσης Clowns without borders Sweden.
2021. Ετήσιο συνέδριο του International Orff Schulwerk Forum Salzburg. Παρουσίαση project και οµιλία: «The Bauhaus approach through Orff Music and Dance education»