Παγιάτης Χαράλαμπος

Πτυχίο Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του τμήματος Επιστημών της Αγωγής της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του τμήματος Science, Technology and Society της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Πτυχίο Ωδικής του Εθνικού Ωδείου.

Συγγραφή και αξιολόγηση διδακτικών βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας για τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Συγγραφή διδακτικών μουσικών βιβλίων (εκδόσεις Fagotto).

Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).