Κουρόπουλος Πέτρος

Ο Πέτρος Κουρόπουλος είναι κοινωνιολόγος, μεταφραστής και ασχολείται με το Τάι- Τζι- Σουάν. Σαν μεταφραστής έχει εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία με αρκετά βιβλία για το Τάι-Τζι-Σουάν, μια μετάφραση του Τάο-Τε-Τζιγκ και άλλα ενδιαφέροντα συγγράμματα για το διαλογισμό.