Χριστοφιλόπουλος Επαμεινώνδας & Βασιλική Καλοδήμου (μετάφραση)