Σουλιώτης Γιάννης (μετάφραση, επιλογή, σημειώσεις)