Διονυσίου Ζωή

Η Ζωή Διονυσίου είναι λέκτορας μουσικής παιδαγωγικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Παιδαγωγική (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Α.Π.Θ.) και Μουσική (Πιάνο, Ανώτερα Θεωρητικά και Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική). Έχει Μεταπτυχιακό (MA) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Μουσική Παιδαγωγική από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, τα Μουσικά Σχολεία, την παγκοσμιοποίηση και την επίδρασή της στην ελληνική μουσική, ιστορικά θέματα της Ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης, την εκμάθηση μουσικής εντός και εκτός του σχολικού χώρου, τη διαθεματικότητα, τον εκπαιδευτικό, κ.ά.