Βερβέρης Αντώνης & Λίτος Ιωάννης (επιστημονική επιμέλεια)