Δεληγιάννης Γιάννης

Ο Γιάννης Δεληγιάννης σπούδασε την επιστήμη της πληροφορικής στο πανεπιστήμιο της Ουαλίας Σουώνση και ολοκλήρωσε τη διδακτορική έρευνα του στον τομέα των Διαδραστικών Πολυμέσων στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου στη συνέχεια εργάστηκε. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρήση των τεχνολογιών διαδραστικών πολυμέσων με γνώμονα τον άνθρωπο.

Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου διαδραστικών τεχνών InArts. Η έρευνα του εντάσσεται στους τομείς των διαδραστικών πολυμέσων, των αισθητηρίων συστημάτων και στην ανάπτυξη προσαρμοστικού περιεχομένου σε τομείς που περιλαμβάνουν τα Παιχνίδια Υπολογιστή, την Προσαρμοστική Μάθηση και την Τέχνη Νέων Μέσων. Η έρευνα του πλαισιώνεται με την ανάπτυξη πρωτότυπων ολοκληρωμένων συστημάτων επαυξημένης, εικονικής πραγματικότητας και ολογραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διάδρασης του χρήστη με το περιεχόμενο.