Παντερμαλής, Ελευθεράτου, Βλασσοπούλου Δημήτριος, Σταματία, Χριστίνα