Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ανδρούτσος Πολύβιος
€ 23,00   € 17,00 Discount price
Available
ISBN
f20081

Publications
University Studio Press

Language
Greek

Publication year
2008

Pages
202

Dimensions
21x28

Suggested