Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ανδρούτσος Πολύβιος
€ 23,00   € 17,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Με τον παρόντα τρίτο τόμο, ο θεματικός ορίζοντας της σειράς "Βιβλιοθήκη μουσικολογίας" διευρύνεται, όπως ρητά προβλεπόταν και στους αρχικούς προγραμματικούς στόχους της, με μια εργασία από τον αυτοτελή επιστημονικό κλάδο της μουσικής παιδαγωγικής.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα Διευθυντή σειράς κ. Γιάννου
Editor's Foreword
Πρόλογος τους συγγραφέα
Author's Foreword
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της έρευνας
Ερευνητικά ερωτήματα και μηδενικές υποθέσεις
Οριοθέτηση της έρευνας
Η σημασία της έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Εισαγωγικά
Μουσική ιστοριογραφία
Μουσικολογία και Μουσική Ιστοριογραφία
Η ιστορία της μουσικής
Επισκόπηση προσεγγίσεων και τάσεων της μουσικής ιστοριογραφίας
Αφηγηματική ιστοριογραφία
Η γενετική μέθοδος
Η κυκλική μέθοδος
Η θεωρία της περιοδικής διακύμανσης
Η ιστορία του στιλ
Πολιτισμική ιστορία
Κοινωνική ιστορία
Δομική ιστορία
Ιστορία των ιδεών
Ιστορία της μουσικής πρόσληψης
Η μουσική ιστοριογραφία σήμερα και στο μέλλον
Η διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής
Η επίδραση της φιλοσοφίας της ιστορίας της μουσικής στη διδασκαλία της
Η θέση της διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εισαγωγικά
Αγγλία
Η.Π.Α.
Τα διδακτικά εγχειρίδια της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας
Ελλάδα
Τα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια
Προβληματισμοί και απόψεις για τη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής που διατυπώθηκαν από τη διεθνή μουσικοπαιδαγωγική κοινότητα
Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής
Έρευνα σχετική με τη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας
Μοντέλα διδασκαλίας στη μουσική
Μοντέλο διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Προϋποθέσεις και επιλογές κατά το σχεδιασμό του μοντέλου
Διδακτικοί στόχοι
Επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας
Επιλογή μεθόδων και εργαλείων για τη διδασκαλία
Υλικό διδασκαλίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σχέδιο έρευνας
Δειγματοληψία
Το τεστ
Πιλοτική Έρευνα Α
Χρονοδιάγραμμα και τρόπος διεξαγωγής
Αποτελέσματα
Η διαδικασία επιλογής των ερωτήσεων του τελικού τεστ
Μέθοδος Ι
Μέθοδος II
Συνδυαστική κατάταξη
Πιλοτική Έρευνα Β
Χρονοδιάγραμμα και τρόπος διεξαγωγής
Αποτελέσματα
Επικύρωση εγκυρότητας περιεχομένου του τεστ από επιτροπή ειδικών
Κυρίως Έρευνα
Χρονοδιάγραμμα και τρόπος διεξαγωγής
Η αξιοπιστία του τεστ
Αποτελέσματα της Κυρίως Έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΟΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύνοψη
Συμπεράσματα
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
ENGLISH SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ISBN
f20081

Εκδόσεις
University Studio Press

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2008

Σελίδες
202

Διαστάσεις
21x28

Σχετικά προϊόντα