Η μουσική παιδεία ως εφαρμοσμένη πολιτιστική πολιτική και πρακτική στο χώρο της εκπαίδευσης

Αργυρίου Μαρία
€ 16,95   € 15,25 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Η συζήτηση που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο βιβλίο, προκύπτει από: α) την καταγραφή της πορείας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί για θέματα Πολιτισμού και Μουσικής Εκπαίδευσης, β) τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης για την εφαρμογή ή μη των κοινοτικών οδηγιών σε θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, δ) την ανάδειξη ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος το οποίο προσδιοριζόμενο από πρόσωπα, εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και φορείς, αναζητά μια νέα εκπαιδευτική πολιτιστική φυσιογνωμία στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης, ε) προτάσεις για την ενεργοποίηση των παιδαγωγών και την αλλαγή κουλτούρας τους σχετικά με την εφαρμογή πολιτιστικής πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση.

Η απουσία σχετικής έρευνας, αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο σύζευξης εννοιών και επιχειρημάτων για τη θέση και την εφαρμογή της Πολιτιστικής Πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση. Η έκδοση του βιβλίου έρχεται για να καλύψει το κενό της κατάθεσης λόγου ερευνητικού, πολιτικού και πολιτιστικού για τη Μουσική στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο ως εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, σε μια προσπάθεια να «αναγκάσει» τον αναγνώστη να ασκήσει τη σκέψη του καθιστώντας τα μουσικοπαιδαγωγικά δεδομένα res publica, αποδομώντας, μεταμορφώνοντας και μετασχηματίζοντάς τα.

Περιεχόμενα

 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή
  Κεφάλαιο 1ο
 • Πολιτιστική Πολιτική
 • Εισαγωγή
 • 1.1 Πολιτισμός και Εκπαίδευση
 • i) Πολιτισμός: Έννοιες και Διαχρονικές Αντιλήψεις
 • ii) Πολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
 • 1.2 Πολιτιστική Πολιτική
 • 1.2.1 Αρχές της Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.2 Πολιτιστική Πολιτική και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
 • 1.2.2.1 Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Έτους στην άσκηση Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.2.2 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Ατζέντας σε θέματα Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.3 Ελληνική Πολιτιστική Πολιτική και φορείς άσκησής της: Mια ιστορική διαδρομή
 • 1.2.4 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 1.3 Εκπαιδευτική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης
 • 1.4 Πολιτιστική Εκπαίδευση
 • 1.4.1 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στο Διεθνή χώρο
 • 1.4.2 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στον Ελληνικό χώρο
 • 1.4.3 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
  Κεφάλαιο 2ο
 • Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
 • Εισαγωγή
 • 2.1 Μουσική Παιδεία: Μια προσπάθεια ερμηνείες
 • i) Το Φιλοσοφικό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης
 • ii) Η Μουσική Αγωγή ως διδακτικό «μέσο»;
 • 2.2 Πολιτιστική Πολιτική, Μουσική και Μουσική Εκπαίδευση
 • 2.2.1 Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 2.2.1.1 Η Αμερικανική Εθνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (The National Association For Music Education, ΝΑfME, USA)
 • 2.2.1.2 Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
 • 2.2.1.3 Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής (International Music Council, IMC)
 • 2.2.1.4 Διεθνής Κοινότητα για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music Education, ISME)
 • 2.2.1.5 Διεθνής Ομοσπονδία Νέων Μουσικών (Jeunesses Musicales International, JMI)
 • 2.2.1.6 Διεθνής Ένωση για τα Μουσικά Σχολεία (European Music School Union, EMU)
 • 2.2.1.7 Ευρωπαϊκή Ένωση Ωδείων (European Association of Conservatoires, AEC)
 • 2.2.1.8 Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μουσική στα Σχολεία (European Association for Music in Schools, EAS)
 • 2.2.1.9 Culture Action Europe: Η πολιτική πλατφόρμα για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό (CAE)
 • 2.2.1.10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής (European Music Council, EMC)
 • 2.2.2 Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Νομικό Πλαίσιο μέσα από Συνθήκες, Διακηρύξεις και Αποφάσεις
 • 2.2.3 Προγραμματικές Δράσεις και Επιχειρησιακά Προγράμματα για τoν Πολιτισμό και τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 2.2.4 Σύνοψη των θέσεων των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τη Μουσική Εκπαίδευση
  Κεφάλαιο 3ο
 • Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα
 • Εισαγωγή
 • 3.1 Η πολιτιστική διαμόρφωση της Μουσικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα μέσα από την ιστορική αναδρομή της
 • 3.2 Η πολιτιστική συμβολή των επίσημων φορέων της Εκπαίδευσης στη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.1 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διαμόρφωση Πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.2 Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε θέματα Πολιτιστικής και Μουσικής Εκπαίδευσης
 • 3.2.3 Η συμβολή των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ως Σχολικές Προγραμματικές Δραστηριότητες στη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.4 Ο ρόλος και η συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Πολιτιστική και Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.5 Τα Μουσικά Σχολεία ως θεσμός πολιτισμού στην εκπαίδευση
 • 3.2.6 Ο ρόλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ενίσχυση προγραμματικών δράσεων για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.7 Ερευνητικά Κέντρα, Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.8 Ο ρόλος των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στη Μουσική Εκπαίδευση μέσα από προγραμματικές δράσεις
 • 3.3. Θεσμοθετημένη αξιοποίηση προγραμματικών δράσεων για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.4. Η συμβολή των Σχολικών Εγχειριδίων Μουσικής στη διαμόρφωση κουλτούρας για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
 • 3.5 Ο ρόλος των Επιστημονικών Ενώσεων και η συμβολή τους στη διαμόρφωση Πολιτιστικής Πολιτικής για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
  Κεφάλαιο 4ο
 • Ζητήματα Κριτική Θεώρησης και Προτάσεις
 • Εισαγωγή
 • 4.1 Ζητήματα Κριτικής Θεώρησης
 • 4.2 Προτάσεις
 • Επιλογικά
 • Βιβλιογραφία
 • Συντομογραφίες
 • Παραρτήματα
  Παράρτημα 1
 • Ανακοίνωση της επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης {SEC(2007) 570}. Βρυξέλλες, 10.5.2007
  Παράρτημα 2
 • Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education, 2nd World Conference on Arts Education – UNESCO, 25 – 28 May 2010, Seoul, The Republic of Korea
  Παράρτημα 3
 • European Agenda for Music, 2018. European Music Council (March 21, 2018)
  Παράρτημα 4
 • Bonn Declaration, 2011. European Music Council (May, 2011)
  Παράρτημα 5
 • Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικής (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2003). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  Παράρτημα 6
 • Οδηγός για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες-Πολιτισμός. «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/ Τάξη/Επίπεδο εκπαίδευσης: Μουσική/Nηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο. Πράξη «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη MIS 295450. Αναθεωρημένη Έκδοση, Αθήνα 2014
ISBN
978-618-5271-53-4

Εκδόσεις
Γράφημα

Έτος έκδοσης
2018

Σελίδες
584

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα