Θέματα μουσικής και μουσικής παιδαγωγικής

Σέργη Λένια
€ 9,56   € 8,60 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Γραμμένο για όσους ασχολούνται με τη μουσική και τη μουσική παιδαγωγική το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία και να δώσει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο γνώσης θίγοντας στο περιεχόμενό του θέματα που αφορούν: α) τη θέση της μουσικής στην εκπαίδευση και τις αρχές που διέπουν τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων μουσικής αγωγής, β) τις ιδέες και αντιλήψεις που κατά καιρούς επικράτησαν στην ιστορία της μουσικής αγωγής με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικούς μουσικοπαιδαγωγούς και τα μουσικοπαιδαγωγικά τους συστήματα, γ) τη σημασία της δημιουργικότητας στη μουσική αγωγή, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και δ) την έκταση της έρευνας στη μουσική και στη μουσική αγωγή. Το βιβλίο αν και αποτείνεται κυρίως σε όσους έχουν ως λειτούργημά τους την εκπαίδευση του παιδιού στη μουσική, εντούτοις, είναι ταυτόχρονα και ένα βιβλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το παιδί.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
Μουσική και Μουσική Αγωγή
Ιστορική αναδρομή
Μουσικοπαιδαγωγοί και Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα
Δημιουργικότητα και Μουσική Αγωγή
Η έρευνα στη μουσική αγωγή
Βιβλιογραφία

ISBN
978-960-01-0519-7

Εκδόσεις
Gutenberg

Γλώσσα
Ελληνικά

Σελίδες
110

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα