Μουσική παιδαγωγική, μια συστηματική προσέγγιση με εφαρμογές για την προσχολική ηλικία

Ράπτης Θεοχάρης
€ 22,00   € 19,80 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Το βιβλίο έχει ως στόχο του να προτείνει έναν τρόπο συστηματικής παρουσίασης του επιστημονικού πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής, που θα συνεισφέρει στην αποσαφήνιση κάποιων βασικών εννοιών, στην κατανόηση της διάρθρωσης των ερευνητικών κατευθύνσεων, στην επιστημονική επάρκεια του παιδαγωγού και στην αποτελεσματικότητά του στην πράξη. Επιπλέον, προσεγγίζει συστηματικά όλο το πεδίο της μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, καλύπτοντας τις βασικότερες ερευνητικές κατευθύνσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών και μουσικών τμημάτων, αλλά και σε όσους έχουν την κοινωνική ευθύνη για τη θεσμική διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Θεωρία μουσικής παιδαγωγικής
- Εννοιολογικό πλαίσιο
- Διάρθρωση μουσικής παιδαγωγικής
- Επίπεδο έρευνας
- Εμπειρική μουσική παιδαγωγική
- Θεωρίες μάθησης και μουσική μάθηση
- Αναπτυξιακή ψυχολογία και μουσική
- Εξέλιξη μουσικών ικανοτήτων στην προσχολική ηλικία
- Μουσική δεκτικότητα - μουσικό ταλέντο
- Μουσικοπαιδαγωγική κοινωνιολογία: Οι μουσικές προτιμήσεις
- Ιστορική μουσική παιδαγωγική
- Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί
- Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
- Η επιστημονική φάση της μουσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία
- Συγκριτική μουσική παιδαγωγική
- Επίπεδο σχεδιασμού
- Σκοποί και στόχοι
- Περιεχόμενα
- Μέθοδοι
- Χώρος και μέσα
- Εναλλακτικός σχεδιασμός μουσικών δραστηριοτήτων: Η πρόταση του David Elliott
- Ο χώρος για την άτυπη μουσική μάθηση
Από την θεωρία στην πράξη...: Αρχές και ιδέες για εφαρμογές στην προσχολική ηλικία
- Μουσικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία
- Μουσική και κίνηση
- Τραγούδι
- Γλώσσα και ρυθμός
- Ακρόαση
- Δραματοποίηση και ηχο-ιστορίες
- Μουσική με όργανα
- Μη συμβατική σημειογραφία
...Και ξανά στη θεωρία: Φιλοσοφική επισκόπηση της μουσικής παιδαγωγικής
- Φιλοσοφία και μουσική παιδαγωγική
- Από τη σκοπιά της ερμηνευτικής λογικής: Από την θεωρία στην πράξη
- Από τη σκοπιά της αισθητικής: Η μουσική και η παιδαγωγική της διάσταση
- Από τη σκοπιά της πρακτικής φιλοσοφίας: Η ηθική και πολιτική διάσταση της μουσικής αγωγής
- Από τις υποκειμενικές θεωρίες του μουσικοπαιδαγωγού στη συστηματική φιλοσοφία
Συμπεράσματα
- Θεωρητικό μέρος
- Πρακτικές εφαρμογές
Παράρτημα
- Βασική μουσική ορολογία
- Λειτουργική μουσική σημειογραφία

ISBN
978-960-7266-81-1

Εκδόσεις
Orpheus

Γλώσσα
Ελληνικά

Σελίδες
256

Κωδικός "Εύδοξος"
17x24

Σχετικά προϊόντα