Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Συλλογικό Έργο
€ 20,00   € 18,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή

Claire McLachlan, Marilyn Fleer, Susan Edwards
Επιμελητής: Μαρία Παπανδρέου
Μεταφραστής: 'Αρτεμις Γρίβα

Περίληψη
Στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, με ανεξέλεγκτες και απρόβλεπτες συνέπειες για τη ζωή μικρών και μεγάλων, η εκπαίδευση των παιδιών και τα Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης παιδικής ηλικίας παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Καθώς φαίνεται να μην υπάρχουν πια ακλόνητες, ρητές και κυρίως παγκόσμιες αλήθειες στο ερώτημα «τι αξίζει να μάθουν τα παιδιά και πώς;», η θεώρηση του ΑΠ ως εργαλείου που επιτρέπει την επεξεργασία δημιουργικών και πολλαπλών απαντήσεων στα τι και πώς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για την αγωγή και εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Η συστηματική μελέτη των σύγχρονων ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει προς αυτή τη κατεύθυνση και το βιβλίο Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής και Πρώτης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί μια πολύ καλά δομημένη πρόταση για αυτό το σκοπό. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών αξιοποιώντας πρόσφατα διεθνή ερευνητικά ευρήματα, αλλά και παραδείγματα από τα πιο σύγχρονα ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας. Οι συγγραφείς εντοπίζουν και αναλύουν σε βάθος τις διάφορες θεωρήσεις για τη μάθηση, την ανάπτυξη και την παιδική ηλικία που εκφράζονται και διαχέονται στα επίσημα έγγραφα των ΑΠ, αλλά και στο ΑΠ που εφαρμόζεται τελικά στην πράξη. Το βιβλίο προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο, εργαλεία και αρκετές οπτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους/τις υποψηφίους/ες και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αφενός να θεμελιώσουν τη δική τους θεώρηση για το τι είναι ένα ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας κι αφετέρου να συνδιαλέγονται συνειδητά, με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τα αντίστοιχα ΑΠ. Αποτελεί επίσης μια πηγή αναφοράς για ερευνητές που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στο πεδίο των ΑΠ, αλλά και γενικότερα στο πεδίο της μάθησης και διδασκαλίας των μικρών παιδιών. Η διατύπωση μαθησιακών στόχων στην αρχή του κάθε κεφαλαίου, τα ποικίλα παραδείγματα από το περιεχόμενο σύγχρονων ΑΠ, οι μελέτες περίπτωσης και οι πρακτικές εφαρμογές από πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, τα αποσπάσματα διαλόγων και οι αφηγήσεις εκπαιδευτικών, το γλωσσάριο βασικών επιστημονικών όρων και τα θέματα για συλλογισμό αποτελούν χαρακτηριστικά του βιβλίου που ζωντανεύοντας το θεωρητικό κείμενο διευκολύνουν την ανάγνωση, αλλά και ενισχύουν τη συγκρότηση ουσιαστικών συνδέσεων θεωρίας και πράξης.

Περιεχόμενα
Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση
Bιβλιογραφία Προλόγου και Εισαγωγής για την ελληνική έκδοση
Οι συγγραφείς του βιβλίου
Ευχαριστίες
ΚΕΦAΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
ΚΕΦAΛΑΙΟ 2: Η θεωρία, η έρευνα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της πρώτης παιδικής ηλικίας
ΚΕΦAΛΑΙΟ 3: Ανάπτυξη και μάθηση - Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επιδρούν στη διαμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος
ΚΕΦAΛΑΙΟ 4: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως πολιτισμικός Διαμεσολαβητής
ΚΕΦAΛΑΙΟ 5: Ερμηνεύοντας Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης παιδικής ηλικίας
ΚΕΦAΛΑΙΟ 7: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως εννοιολογικό εργαλείο: παρατήρηση, περιεχόμενο και προγραμματισμός
ΚΕΦAΛΑΙΟ 8: Η αξιολόγηση των παιδιών και η αποτίμηση του Αναλυτικού Προγράμματος: αλλάζοντας οπτική
ΚΕΦAΛΑΙΟ 9: Γνώση περιεχομένου: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και αριθμητισμός
ΚΕΦAΛΑΙΟ 10: Γνώση περιεχομένου: γλώσσα, γραμματισμός και ΤΠΕ
ΚΕΦAΛΑΙΟ 11: Γνώση περιεχομένου: Τέχνες, υγεία, ευημερία και φυσική δραστηριότητα
ΚΕΦAΛΑΙΟ 12: Συμπεράσματα

ISBN
978-960-01-1877-3

Εκδόσεις
Gutenberg

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2017

Σελίδες
375

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα