Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία

Tsetsos Markos
€ 16,00   € 14,40 Discount price
Available

Από τον Καντ στον Αντόρνο

Οι οκτώ μελέτες που απαρτίζουν αυτό τον τόμο εξετάζουν ισάριθμους σημαντικούς σταθμούς στην νεότερη φιλοσοφική συζήτηση για τη μουσική, αναδεικνύοντας ουσιώδεις πτυχές της τελευταίας, όπως η στενή σχέση της με το συναίσθημα, τις γνωσιοπρακτικές δυνατότητες και τον κοινωνικό βίο του ανθρώπου, αλλά και προβλήματα μεταφυσικής νοηματοδότησης, οντολογικού καθορισμού και ανθρωπολογικής θεμελίωσής της.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Φιλοσοφία και μουσική στη νεωτερικότητα. Μια κριτική σύνοψη
Θεωρίες ετερονομίας - Θεωρίες απόλυτης αυτονομίας - Θεωρίες σχετικής αυτονομίας
Ι. Η μουσική ως παιχνίδι (Kant)
Διάγνωση - Το θεωρητικό πλαίσιο - Μουσικός ήχος και θεωρία της γνώσης - Μουσική μορφή και θεωρία της γνώσης - Μουσική και σώμα
II. Η μουσική ενσάρκωση του θεωρησιακού-διαλεκτικού Λόγου (Hegel)
Περί εγελιανής λογικής - Οι τρεις λογικές στιγμές της μουσικής: (α) του είναι - (β) της ουσίας - (γ) της εννοίας - Μουσική, εσωτερικό αίσθημα και σώμα
III. Η μουσική εικόνα του κόσμου (Schopenhauer)
Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση - Ο κόσμος ως βούληση και ως μουσική
IV. Ο αυλός του Διονύσου (Nietzche) Ισχυρός και ανίσχυρος, κύριος και σκλάβος - Ο εξέχων ρόλος της τέχνης - Η διονυσιακή μούσα - Μουσική και ανώτερη ανθρωπότητα
V. Το μουσικό έργο και η οντολογία του (Ingarden)
Η οντολογική ιδιαιτερότητα του μουσικού έργου - Η φαινομενολογική δομή του μουσικού έργου - Ζητήματα αξιολογίας VI. Ο μύθος της εσωτερικής ζωής ή η μουσική ως σύμβολο (Langer)
Οι διαγνώσεις - Η φιλοσοφία των συμβολικών μορφών - Μουσική και συναίσθημα - Το πρόβλημα του μουσικού νοήματος
VII. Μουσική και ανθρώπινη φύση (Plessner)
Το ερώτημα για την ανθρώπινη μουσικότητα - Το έκκεντρο και καταστατικά ανέστιο ον - Ζητήματα μιας ανθρωπολογίας των αισθήσεων - Προς μια φιλοσοφική ανθρωπολογία της μουσικής (Ι & ΙΙ) VIII. Η μουσική υπό το φως της αρνητικής διαλεκτικής (Adorno)
Διαφοροποιήσεις - Είναι - Χρόνος - Λόγος - Γλώσσα - Τεχνική - Κοινωνία

ISBN
978-960-221-513-5

Publications
Αλεξάνδρεια

Language
Greek

Publication year
2012

Pages
264

Dimensions
21x14

Suggested