Αρμονία: Η θεωρία και η πρακτική της σε διάφορες εποχές και στυλ

Diether de la Motte
€ 30,90   € 27,80 Discount price
Available
ISBN
960-7030-38-9

Publications
Νάσος

Language
Greek

Level
For advanced

Pages
286

Dimensions
24x17

Eudoxus Code
Αθήνα

Suggested