Η τέχνη ως έκφραση της πολιτικής: η περίπτωση του Richard Wagner

Παπαοικονόμου Δ. Αντώνης
€ 18,00   € 16,20 Discount price
Available
ISBN
978-960-12-2584-5

Publications
University Studio Press

Publication year
2022

Pages
284

Dimensions
14x21

Suggested