Βυζαντινά μουσικά σημάδια

Troelsgård Christian Παπαδόπουλος Γεράσιμος-Σοφοκλής (μετάφραση)Αλεξάνδρου Μαρία (επιστημονική επίβλεψη)
€ 25,00   € 22,50 Discount price
Available
ISBN
978-960-6685-86-6

Publications
Fagottobooks

Publication year
2020

Pages
156

Dimensions
21x29

Eudoxus Code
94645407

Suggested