Ιστορία της μουσικής στη νεώτερη Ελλάδα, τόμος Β'

Χάρης Ξανθουδάκης - Πάνος Βλαγκόπουλος Κώστας Καρδάμης - Στέλλα Κουρμπανά (επιμέλεια)
€ 42,50   € 38,25 Discount price
Available
ISBN
978-618-85896-2-9

Publications
Ωδείο Αθηνών

Publication year
2023

Pages
957

Dimensions
17x24

Suggested