Ιστορία της μουσικής στη νεώτερη Ελλάδα, τόμος Α'

Χάρης Ξανθουδάκης - Πάνος Βλαγκόπουλος Κώστας Καρδάμης - Στέλλα Κουρμπανά (επιμέλεια)
+ 2 CD
€ 42,50   € 38,25 Discount price
Available
ISBN
978-618-85896-1-2

Publications
Ωδείο Αθηνών

Publication year
2022

Pages
648

Dimensions
17x24

Suggested