Ο τρόπος που μαθαίνουμε

Illeris Knud
€ 18,80   € 16,90 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, το ζήτημα της δια βίου μάθησης έχει κρίσιμη σημασία τόσο για τη διαμόρφωση πολιτικής και πρακτικής όσο και για την ατομική εμπειρία της μάθησης. Το βιβλίο "Ο Τρόπος που Μαθαίνουμε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση" ασχολείται με θεμελιώδη ζητήματα των διεργασιών της μάθησης, αξιολογώντας κριτικά διαφορετικούς τύπους μάθησης καθώς και τα εμπόδια σε αυτή. Επίσης, ασχολείται με μια σειρά από άλλα σημαντικά θέματα, όπως είναι η μάθηση και το σώμα, τα συμπεράσματα της σύγχρονης έρευνας για τη μάθηση και τις λειτουργίες του εγκεφάλου, η αυτοαντίληψη, η υποκίνηση, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η νοημοσύνη, το στιλ μάθησης, η μάθηση σε σχέση με το φύλο ή την ηλικία, η μάθηση στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας, η μάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο και ο ρόλος της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στη νεότερη διεθνή έρευνα για τις μαθησιακές διεργασίες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί καινοτόμο συμβολή στην κατανόηση της μάθησης. Εξετάζει όλους τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε μια ολιστική κατανόηση του τι πραγματικά είναι μάθηση καθώς και πώς και γιατί συντελείται μάθηση και μη μάθηση. Καθώς το βιβλίο ενσωματώνει τα νεότερα ερευνητικά αποτελέσματα, ενισχύει τον προβληματισμό και προβάλλει μια σύγχρονη προοδευτική θεώρηση του θέματος.

Περιεχόμενα:
Εισαγωγικό σημείωμα του επιστημονικού υπευθύνου της σειράς "εκπαίδευση ανηλίκων"
Πρόλογος
Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Τι είναι μάθηση;
Ένας ορισμός της μάθησης
Η δομή του βιβλίου
Σύνοψη
Κεφάλαιο 2
Η βάση της κατανόησης της μάθησης
Οι διάφορες πηγές κατανόησης της μάθησης
Μάθηση και ψυχολογία
Μάθηση, βιολογία και το σώμα
Μάθηση και λειτουργίες του εγκεφάλου
Ασυνείδητη μάθηση και άρρητη γνώση
Μάθηση και κοινωνία
Σύνοψη
Κεφάλαιο 3
Οι διεργασίες και οι διαστάσεις της μάθησης
Οι διεργασίες αλληλεπίδρασης και απόκτησης (πρόσληψης)
Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης
Σύνοψη
Κεφάλαιο 4
Διαφορετικοί τύποι μάθησης
Τυπολογίες μάθησης
Η θεωρία του Piaget για την κατανόηση της μάθησης
Συσσωρευτική μάθηση
Αφομοιωτική μάθηση
Προσαρμοστική μάθηση
Μετασχηματίζουσα μάθηση
Συσχετίσεις και δυνατότητες μεταβίβασης
Σύνοψη
Κεφάλαιο 5
Η διάσταση περιεχομένου της μάθησης
Διαφορετικοί τύποι περιεχομένου της μάθησης
Ο κύκλος μάθησης του Kolb
Από τη θεωρία της δραστηριότητας στην πολιτισμική ψυχολογία
Εκπαίδευση ενηλίκων, μετασχηματισμός και κριτική σκέψη
Στοχασμός και μετα-μάθηση
Στοχαστικότητα και βιογραφικότητα: ο εαυτός ως μαθησιακό περιεχόμενο
Σύνοψη
Κεφάλαιο 6 _
Η διάσταση της υποκίνησης της μάθησης
Η διαιρεμένη συνολικότητα
Η θεώρηση των επιθυμιών από τον Freud
Δομές περιεχομένου και σχήματα υποκίνησης
Συναισθηματική νοημοσύνη
Η θεωρία του συναισθήματος και της προσωπικότητας του Heron
Συναίσθημα, κίνητρο, βούληση και στάσεις
Το κίνητρο μέσα από διαταραχές και συγκρούσεις
Προβλήματα υποκίνησης στη σύγχρονη εποχή
Σύνοψη
_Κεφάλαιο 7

Η διάσταση της αλληλεπίδρασης της μάθησης
Πλαισιωμένη μάθηση
Μορφές αλληλεπίδρασης
Η κοινωνική ενσωμάτωση της μάθησης
Κριτική θεωρία και κοινωνικοποίηση
Η κληρονομιά της πολιτισμικής - ιστορικής παράδοσης
Κοινότητες πρακτικής
Πολιτικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις
Κοινωνικός οικοδομισμός και μεταμοντέρνα εποχή
Συλλογική μάθηση, συνεργατική μάθηση και η ψυχολογία της μάζας
Σύνοψη
Κεφάλαιο 8
Η μάθηση ως ολότητα
Μέσα από τις διαστάσεις
Μάθηση και βίωμα
Προσωπική ανάπτυξη
Ικανότητα
Μάθηση και ταυτότητα
Θεωρίες ολιστικής μάθησης
Μαθησιακά μοντέλα και στάδια της μάθησης
Σύνοψη
Κεφάλαιο 9
Εμπόδια στη μάθηση
Όταν η μάθηση που σκοπεύαμε δεν συντελείται
Η εσφαλμένη μάθηση
Άμυνα απέναντι στη μάθηση
Αμφιθυμία
Αντίσταση στη μάθηση
Σύνοψη
Κεφάλαιο 10
Μάθηση, προδιαθέσεις και προϋποθέσεις
Κληρονομικότητα, περιβάλλον και προδιαθέσεις
Νοημοσύνη, ικανότητες και εξυπνάδα
Τρόποι μάθησης
Μάθηση και φύλο
Κοινωνικό υπόβαθρο και εθνικότητα
Σύνοψη
Κεφάλαιο 11
Μάθηση και πορεία ζωής
Η ψυχολογία της πορείας ζωής
Τα παιδιά θέλουν να συλλάβουν τον κόσμο τους
Οι νέοι θέλουν να διαμορφώσουν τις ταυτότητές τους
Οι ενήλικοι επιδιώκουν τους στόχους της ζωής τους
Οι ώριμοι ενήλικοι αναζητούν νόημα και αρμονία
Η μάθηση μέσα από τις φάσεις της ζωής
Σύνοψη
Κεφάλαιο 12
Η μάθηση σε διαφορετικούς μαθησιακούς χώρους
Μαθησιακοί χώροι
Καθημερινή μάθηση
Σχολική μάθηση και εκπαιδευτική μάθηση
Η μάθηση στην επαγγελματική ζωή
Η μάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο
Ενδιαφέροντα στον ελεύθερο χρόνο και καθημερινές δραστηριότητες
Εγκάρσια μάθηση και εναλλασσόμενη εκπαίδευση
Σύνοψη
Κεφάλαιο 13
Μάθηση, εκπαίδευση και κοινωνία
Τέσσερις παρανοήσεις για τη μάθηση και την εκπαίδευση
Συμμετοχή σε οργανωμένη μάθηση
Μάθηση και αναλυτικό πρόγραμμα
Περιεχόμενο της μάθησης και μορφές δραστηριότητας
Μάθηση, κατεύθυνση και συμμετοχή
Περιεχόμενο, κατεύθυνση, μορφές γνώσης και μοτίβα εργασίας
Μάθηση και τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική
Σύνοψη
Κεφάλαιο 14
Επισκόπηση
Περίληψη της θεωρίας της μάθησης που έχει αναπτυχθεί
Θέσεις των θεωρητικών στο πεδίο της μάθησης
Συμπέρασμα και προοπτική
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

ISBN
9786180302448

Εκδόσεις
Μεταίχμιο

Έτος έκδοσης
2016

Σελίδες
336

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα