Διαπολιτισμική αγωγή

Δανοχρήστου - Καϊρη Μαριλένα
€ 21,00   € 18,90 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία της Μουσικής

Το βιβλίο προσπαθεί να δώσει μια σφαιρική εικόνα της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, εστιάζοντας στην εκπαίδευση γενικότερα και στη μουσική εκπαίδευση ειδικότερα. Εξετάζει το θέμα της διαπολιτισμικότητας από την πλευρά της κοινωνιολογίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της κοινωνικής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Ξεκινώντας από το γενικότερο θέμα της μετανάστευσης και της πολυπολιτισμικότητας φθάνει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διδασκαλία της μουσικής, που μπορούν να συμβάλλουν στην ανανέωση της διδασκαλίας του μαθήματος αλλά και ευρύτερα στην αλλαγή του κλίματος σε πολυπολιτισμικές ομάδες. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές παιδαγωγικών και μουσικών τμημάτων αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται γενικότερα για θέματα πολυπολιτισμικότητας και μουσικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

 • Πρόλογος
 • Προοίμιο
 • Εισαγωγή
 • Μέρος Α'
 • ΚΕΦ.1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 • Μοντέλα μεταναστευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Το μοντέλο της αφομοίωσης
 • Το μοντέλο της ενσωμάτωσης
 • Το πολυπολιτισμικό μοντέλο
 • Το αντιρατσιστικό μοντέλο
 • Το διαπολιτισμικό μοντέλο
 • Μοντέλα πολυπολιτισμικής κοινωνίας
 • Πολιτισμικός οικουμενισμός
 • Πολιτισμικός σχετικισμός
 • Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης μεταξύ πολιτισμικού οικουμενισμού και σχετικισμού
 • ΚΕΦ.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
 • Κοινοτισμός, Η "πολιτική της διαφοράς". Οι θέσεις του Taylor
 • Κοινοτισμός, Αναγνώριση ως πολιτική απονομής μειονοτικών δικαιωμάτων. Οι θέσεις του Kymlicka
 • Κριτική στον κοινοτισμό. Οι θέσεις του Habermas στην "Ηθική του Διαλόγου"
 • Επικοινωνία και αναγνώριση. Οι θέσεις του Honneth
 • Εφαρμογή θεωριών κοινωνικής αναγνώρισης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Ενσυναίσθηση
 • Κριτική στάση απέναντι στους ρόλους
 • Ανοχή αντιφάσεων
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • ΚΕΦ.3 ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Σχέσεις εξουσίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο
 • Η έννοια της ταυτότητας
 • Η εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα
 • Ο ρόλος του ελληνικού σχολείου στη διαμόρφωση της ταυτότητας
 • Ταυτότητα και ενδυνάμωση. Οι θέσεις του Cummins
 • Η σημασία του "κριτικού αλφαβητισμού"
 • ΚΕΦ.4 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Ορισμός σχολικής επίδοσης
 • Γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα
 • Η εκπαιδευτική πολιτική
 • Η επίδραση του σχολείου
 • Κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις
 • Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις
 • Ο ρόλος του curriculum ως παράγοντα επίδρασης στη σχολική επίδοση των αλλοδαπών μαθητών
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως παράγοντα επίδρασης στη σχολική επίδοση των αλλοδαπών μαθητών
 • Η αξιολόγηση των μαθητών που διαφέρουν πολιτισμικά
 • ΚΕΦ.5 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • Ορισμός της κοινωνικής ψυχολογίας, η έννοια του πολιτισμού, η συμβολή του Hofstede στον ορισμό του πολιτισμού
 • Αξίες που διέπουν τους πολιτισμούς
 • Η συμπεριφορά ως αποτέλεσμα του πολιτισμού
 • Η έννοια της κουλτούρας. Πεποιθήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιπολιτισμοποίησης
 • Μετανάστευση: Η οπτική των ανθρώπων που ανήκουν σε μη κυρίαρχες πολιτισμικά ομάδες
 • Η επαφή με το νέο περιβάλλον
 • Πολυπολιτισμικές αξίες και ο εαυτός υπό απειλή σε πολιτισμικά ανομοιογενή περιβάλλοντα
 • Νέοι πολιτισμικοί προσανατολισμοί και επαναξιολόγηση του εαυτού
 • Μετανάστευση: Η οπτική των ανθρώπων που ανήκουν στις κυρίαρχες πολιτισμικά ομάδες
 • Ομάδα - ενδοομάδα - εξωομάδα
 • Στερεοτυπικές αντιλήψεις - Προκαταλήψεις - Ρατσισμός από την πλευρά της Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Στάσεις - συμπεριφορές
 • Κοινωνικές αναπαραστάσεις κατά τον Moscovici
 • Η δια/ του λόγου ψυχολογία
 • Συνύπαρξη σε πολιτισμικά ανομοιογενείς κοινωνίες
 • Η συνάντηση με τους άλλους
 • Η επικοινωνία-ρήξη της επικοινωνίας
 • Διαπολιτισμική προσαρμογή - Επιπολιτισμός
 • Μειώνοντας την προκατάληψη - Η ένταξη των ατόμων σε υπερκείμενες ομάδες
 • ΚΕΦ.6 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση, εννοιολογικές προσεγγίσεις
 • "Πολυπολιτισμικότητα" και "Διαπολιτισμικότητα" στον ευρωπαϊκό χώρο
 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Αγωγή
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η αντιπαράθεσή της στη μονοπολιτισμική εκπαίδευση
 • Αναλυτικό πρόγραμμα και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Η παρουσία του "ξένου" στην διαπολιτισμική εκπαιδευτική διαδικασία
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα στο πολυπολιτισμικό σχολείο
 • Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ως βιωματική διαδικασία
 • Ριζοσπαστική κριτική στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Ριζοσπαστικές τάσεις στην εκπαίδευση και στα αναλυτικά προγράμματα
 • Η απάντηση στις ριζοσπαστικές τάσεις στην εκπαίδευση
 • ΚΕΦ.7 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ [...]
 • Μέρος Β'
 • Προτεινόμενες Διδασκαλίες
 • Βιβλιογραφία
ISBN
978-960-7266-77-4

Εκδόσεις
Orpheus

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2014

Σελίδες
334

Διαστάσεις
17x24

Κωδικός "Εύδοξος"
Aθήνα

Σχετικά προϊόντα