Δοκίμιο για το Ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Baud-Bovy Samuel
+ 2 CD
€ 14,00   € 12,60 Discount price
Available
ISBN
9789608515949

Publications
Πελοποννησιακό λαογραφικό ιδρυμα

Publication year
2007

Pages
150

Dimensions
17x24

Suggested