Μουσική Παρακλητική Τόμος Α'

Παπαγιάννης Κωνσταντίνος (Πρωτοπρεσβύτερος)
€ 30,00   € 27,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος

Ήχοι Α' - Γ'

Όπως είναι γνωστόν εις τους ασχολουμένους περί την εκκλησιαστικήν ημών μουσικήν, εκ του τεραστίου υμνολογικού πλούτου της Παρακλητικής μόνον αι ακολουθίαι των Κυριακών υπάρχουν μελοποιημέναι εις τα διάφορα Αναστασιματάρια, και αυταί όχι πλήρεις, διότι ελλείπουν τα των Μικρών Εσπερινών, οι τριαδικοί κανόνες, οι σταυροαναστάσιμοι και οι της Θεοτόκου· εκ δε των ακολουθιών των καθημερινών υπάρχουν μόνον τα κατά την Μ. Τεσσαρακοστήν ψαλλόμενα κατανυκτικά και μαρτυρικά στιχηρά και τα νεκρώσιμα δοξαστικά. Δια του καταρτισμού λοιπόν του παρόντος έργου προσεπάθησα να παρουσιάσω μουσικώς επεξεργασμένην όλην την αναγκαίαν εκ της παρακλητικής ύλην, έχων υπ' όψιν όχι μόνον την εν ταις ενορίαις περιωρισμένην χρήσιν αυτής, αλλά και την εν ταις ιεραίς μοναίς πλήρη τοιαύτην.

Περιεχόμενα

 • Τω Σάββατο εσπέρας
 • Ο Μικρός Εσπερινός
 • Ο Μέγας Εσπερινός
 • Τη Κυριακή πρωί
 • Το Μεσονυκτικόν
 • Ο Όρθρος
 • Η Θ. Λειτουργία
 • Αι ακολουθίαι της εβδομάδος
 • Τω Σάββατο εσπέρας
 • Ο Μικρός Εσπερινός
 • Ο Μέγας Εσπερινός
 • Τη Κυριακή πρωί
 • Το Μεσονυκτικόν
 • Ο Όρθρος
 • Η Θ. Λειτουργία
 • Αι ακολουθίαι της εβδομάδος
 • Τω Σάββατο εσπέρας
 • Ο Μικρός Εσπερινός
 • Ο Μέγας Εσπερινός
 • Τη Κυριακή πρωί
 • Το Μεσονυκτικόν
 • Ο Όρθρος
 • Η Θ. Λειτουργία
 • Αι ακολουθίαι της εβδομάδος
 • Εξαποστειλάρια αναστάσιμα και θεοτοκία
 • Τα ένδεκα εωθινά δοξαστικά
 • Απολυτίκια της εβδομάδος
 • Εξαποστειλάρια της εβδομάδος
ISBN
9790901303614

Εκδόσεις
University Studio Press

Έτος έκδοσης
2008

Σελίδες
488

Διαστάσεις
24x17

Σχετικά προϊόντα