Η θεωρία της μουσικής στην πράξη 2

Ψυχογυιός Χρήστος
+ CD
€ 32,50   € 29,20 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Ο δεύτερος χρόνος της κλασικής θεωρίας της μουσικής σε 24 μαθήματα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:

 • 24 μαθήματα με όλη την ύλη της πρώτης τάξης (του πρώτου χρόνου) της θεωρίας, σε απλή, σύγχρονη και έγκυρη γραφή.
 • Εύληπτα μουσικά παραδείγματα, συγκεντρωτικούς πίνακες, διαγράμματα και επεξηγηματικά σκίτσα σε κάθε μάθημα.
 • Ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι σε κάθε μάθημα (προφορικές, ακουστικές και γραπτές).
 • Σταθμούς εργασίας (επαναλήψεις) ανά τέσσερα μαθήματα (με προφορικές και γραπτές ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι).
 • Τεστ ανά 8 μαθήματα και επιπλέον ετήσιο τεστ (με όλη την ύλη). Έχουν προβλεφθεί προπαρασκευαστικά (έτοιμα προς λύση) και επίσημα τεστ (με έτοιμο σκελετό).
 • Ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του βιβλίου με όλα τα τεστ σε αποκοπτόμενες (perfore) σελίδες.
 • Μουσικό CD με εκτελεσμένες προφορικές και ακουστικές ασκήσεις που περιέχονται στο βιβλίο.

Η ύλη έχει ταξινομηθεί ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κάθε ζητήματος, και κάθε ζήτημα καταλαμβάνει όσα μαθήματα απαιτεί η πλήρης αφομοίωσή του.

Τέλος, η σελιδοποίηση του βιβλίου περιλαμβάνει σταθερό αριθμό σελίδων για κάθε μάθημα, ασκήσεις, σταθμούς ή τεστ, διευκολύνοντας την ανάγνωση και τη διδασκαλία.

Με τον ίδιο τρόπο έχουν δομηθεί και τα υπόλοιπα δύο βιβλία της σειράς που αφορούν στη πρώτη και την τρίτη θεωρία, τα οποία περιέχουν και επαναλήψεις των προηγούμενων ετών στα πρώτα τους μαθήματα. Στο τέλος κάθε βιβλίου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας κατανομής της ύλης για κάθε έτος (βιβλίο).

Περιεχόμενα

 • Όλη η Α' θεωρία (επανάληψη μέσα από ασκήσεις)
 • Κύκλος πέμπτων και εναρμόνιες τονικότητες. Είδη διαστημάτων 1ης και 2ας. Μέτρο 2/8
 • Είδη διαστημάτων 3ης. Εναρμόνια διαστήματα. Μέτρο 3/8
 • Είδη διαστημάτων 4ης. Μέτρο 4/8
  Σταθμός 1 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 1-4)
 • Είδη διαστημάτων 1ης ως 4ης (επανάληψη). Αναστροφή διαστημάτων. Μέτρο 3/2
 • Είδη διαστημάτων 5ης. Μέτρο 4/2. Όλα τα απλά μέτρα
 • Είδη διαστημάτων 6ης. Μέτρο 6/8
 • Είδη διαστημάτων 7ης. Μέτρο 6/8 (παύσεις)
  Σταθμός 2 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 5-8)
  Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 1-8)
  Τεστ (στα μαθήματα 1-8)
 • Είδη διαστημάτων 8ης. Μέτρο 9/8
 • Εύρεση δοσμένου διαστήματος σε μείζονες τονικότητες. "Χαρακτηριστικά" διαστήματα της μείζονος κλίμακας. Μέτρο 9/8 (παύσεις)
 • Απλά και σύνθετα διαστήματα. Αναγνώριση σύνθετων διαστημάτων (χωρίς αναστροφή). Μέτρο 12/8
 • Αναγνώριση σύνθετων διαστημάτων (με αναστροφή). Μέτρο 12/8 (παύσεις). Όλα τα σύνθετα μέτρα Σταθμός 3 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 9-12)
 • Σύστημα δύο πενταγράμμων. Σύνθετα διαστήματα σε σύστημα. Τρίηχα (ογδόων, στα συνηθέστερα απλά μέτρα)
 • Το κλειδί του ΝΤΟ. Οπλισμοί στα κλειδιά του ΝΤΟ. Ρυθμικοί συνδυασμοί (με τρίηχα ογδόων)
 • Η ελάσσονα κλίμακα. Σχετικές τονικότητες. Τρίηχα (δεκάτων έκτων, στα συνηθέστερα απλά μέτρα)
 • Ελάσσονες τονικότητες με διέσεις. Ρυθμικοί συνδυασμοί (με τρίηχα δεκάτων έκτων)
  Σταθμός 4 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 13-16)
  Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 9-16)
  Τεστ (στα μαθήματα 9-16)
 • Ελάσσονες τονικότητες με υφέσεις. Τρίηχα στα απλά μέτρα (γενικά)
 • Διπλός κύκλος των πεμπτών. Εναρμόνιες ελάσσονες τονικότητες. Πεντάηχα (δεκάτων έκτων, στα συνηθέστερα απλά μέτρα)
 • Εύρεση δοσμένου διαστήματος σε ελάσσονες τονικότητες. "Χαρακτηριστικά" διαστήματα του ελάσσονος τρόπου. Εξάηχα (δεκάτων έκτων, στα συνηθέστερα απλά μέτρα)
 • Εύρεση δοσμένου διαστήματος σε μείζονες και ελάσσονες τονικότητες. Ρυθμικοί συνδυασμοί (με πεντάηχα και εξάηχα δεκάτων έκτων, στα συνηθέστερα απλά μέτρα). Γενικά για τις υποδιαιρέσεις των παλμών
  Σταθμός 5 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 17-20)
 • Μεταφορά μιας μελωδίας κατά οκτάβα. Η αποτζιατούρα
 • Τονική μεταφορά (χωρίς αλλοιώσεις). Η ατσιακατούρα
 • Τονική μεταφορά (με αλλοιώσεις). Λοιπές περιπτώσεις μικρών νοτών. Η συγκοπή
 • Εύρεση της τονικότητας μιας μελωδίας. Μετατροπία και προειδοποιητική αλλαγή οπλισμού. Ο αντιχρονισμός
  Σταθμός 6 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 21-24)
  Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 17-24)
  Τεστ (στα μαθήματα 17-24)
  Προπαρασκευαστικό ετήσιο τεστ Β' θεωρίας (μαθήματα 1-24)
  Ετήσιο τεστ Β' θεωρίας (μαθήματα 1 - 24)
  Όλα τα τεστ σε perfore σελίδες
  Διαμοίραση της ύλης στα τρία βιβλία θεωρίας
  Βιβλιογραφία
  Οδηγίες για τη χρήση του CD. Τα περιεχόμενα του CD
ISBN
W399900150

Εκδόσεις
Φίλιππος Νάκας

Έτος έκδοσης
2013

Σελίδες
148

Διαστάσεις
28x21

Σχετικά προϊόντα