Η θεωρία της μουσικής στην πράξη 3

Ψυχογυιός Χρήστος
+ CD
€ 32,50   € 29,20 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Το βιβλίο περιλαμβάνει:

-24 μαθήματα με όλη την ύλη της τρίτης τάξης (του τρίτου χρόνου) της θεωρίας, σε απλή, σύγχρονη και έγκυρη γραφή.
-Εύληπτα μουσικά παραδείγματα, συγκεντρωτικούς πίνακες, διαγράμματα και επεξηγηματικά σκίτσα σε κάθε μάθημα.
-Ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι σε κάθε μάθημα (προφορικές, ακουστικές και γραπτές).
-Σταθμούς εργασίας (επαναλήψεις) ανά τέσσερα μαθήματα (με προφορικές και γραπτές ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι).
-Τεστ ανά 8 μαθήματα και επιπλέον ετήσιο τεστ (με όλη την ύλη). Έχουν προβλεφθεί προπαρασκευαστικά (έτοιμα προς λύση) και επίσημα τεστ (με έτοιμο σκελετό).
-Ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του βιβλίου με όλα τα τεστ σε αποκοπτόμενες (perfore) σελίδες.
-Μουσικό CD με εκτελεσμένες προφορικές και ακουστικές ασκήσεις που περιέχονται στο βιβλίο.

Η ύλη έχει ταξινομηθεί ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κάθε ζητήματος, και κάθε ζήτημα καταλαμβάνει όσα μαθήματα απαιτεί η πλήρης αφομοίωσή του.

Τέλος, η σελιδοποίηση του βιβλίου περιλαμβάνει σταθερό αριθμό σελίδων για κάθε μάθημα, ασκήσεις, σταθμούς ή τεστ, διευκολύνοντας την ανάγνωση και τη διδασκαλία.

Με τον ίδιο τρόπο έχουν δομηθεί και τα υπόλοιπα δύο βιβλία της σειράς που αφορούν στην πρώτη και την δεύτερη θεωρία. Στο τέλος κάθε βιβλίου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας κατανομής της ύλης για κάθε έτος (βιβλίο).

Περιεχόμενα

 • Μάθημα 1: Όλη η Α' θεωρία (επανάληψη μέσα από ασκήσεις)
 • Μάθημα 2: Όλη η Β' θεωρία (επανάληψη μέσα από ασκήσεις)
 • Μάθημα 3: Φανταστικές τονικότητες (ορισμός, χρησιμότητα και κατασκευή τους). Μέτρο 5/8 (3+2)
 • Μάθημα 4: Ομώνυμες τονικότητες. Σχέσεις μεταξύ τονικοτήτων. Μέτρο 5/8 (2+3)
 • Σταθμός 1 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 1-4)
 • Μάθημα 5: Συγγενείς τονικότητες. Μέτρο 7/8
 • Μάθημα 6: Διπλά αυξημένα και ελαττωμένα διαστήματα. Μέτρο 8/8
 • Μάθημα 7: Αρμονικά και μελωδικά διαστήματα. Σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα. Μέτρο 9/8 (ως μικτό)
 • Μάθημα 8: Οι συγχορδίες και τα είδη τους. Μέτρο 10/8
 • Σταθμός 2 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 5-8)
 • Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 1-8)
 • Τεστ (στα μαθήματα 1-8)
 • Μάθημα 9: Συγχορδίες στις βαθμίδες του μείζονος τρόπου. Μέτρο 11 /8
 • Μάθημα 10: Συγχορδίες στις βαθμίδες του ελάσσονος τρόπου. Υπόλοιπα διμερή μικτά μέτρα
 • Μάθημα 11: Σχέση συγχορδιών και τονικοτήτων (μειζόνων και ελασσόνων). Υπόλοιπα τριμερή μικτά μέτρα
 • Μάθημα 12: Συγχορδίες με έβδομη. Υπόλοιπα τετραμερή μικτά μέτρα. Όλα τα μικτά μέτρα
 • Σταθμός 3 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 9-12)
 • Μάθημα 13: Συγχορδίες με έβδομη στις βαθμίδες του μείζονος τρόπου. Τρίηχα (κλπ) στα διμερή απλά μέτρα
 • Μάθημα 14: Συγχορδίες με έβδομη στις βαθμίδες του ελάσσονος τρόπου. Τρίηχα (κλπ) στα τριμερή απλά μέτρα
 • Μάθημα 15: Σχέση συγχορδιών με έβδομη και τονικοτήτων (μειζόνων και ελασσόνων). Τρίηχα (κλπ) στα τετραμερή απλά μέτρα
 • Μάθημα 16: Αναστροφές των τριφώνων συγχορδιών. Δίηχα (στα σύνθετα μέτρα 6/8, 9/8,12/8)
 • Σταθμός 4 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 13-16)
 • Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 9-16)
 • Τεστ (στα μαθήματα 9-16)
 • Μάθημα 17: Αναστροφές των συγχορδιών με έβδομη. Τετράηχα και τρίηχα (στα σύνθετα μέτρα 6/8, 9/8,12/8)
 • Μάθημα 18: Σύμφωνες και διάφωνες συγχορδίες. Οι συγχορδίες σε θέση θεμελίου, 3ης, 5ης και 7ης. Πεντάηχα (στα σύνθετα μέτρα 6/8, 9/8, 12/8)
 • Μάθημα 19: Ανοικτή και κλειστή θέση συγχορδιών. Τρίηχα στα μικτά μέτρα
 • Μάθημα 20: Οι συγχορδίες με διπλασιασμούς. Δίηχα στα μικτά μέτρα
 • Σταθμός 5 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 17-20)
 • Μάθημα 21: Χρωματική κλίμακα. Παρουσίαση μίας συγχορδίας. Οι μεσαιωνικοί τρόποι
 • Μάθημα 22: Συντομογραφίες. Ενδείξεις αλλαγής οκτάβας. Μέτρο και παλμός (λοιπές περιπτώσεις)
 • Μάθημα 23: Ενδείξεις ταχύτητας. Ενδείξεις ύφους εκτέλεσης. Αλλαγή μέτρου εντός του μουσικού κομματιού
 • Μάθημα 24: Ενδείξεις δυναμικής. Ενδείξεις άρθρωσης. Μουσικά στολίδια
 • Σταθμός 6 (επανάληψη με ασκήσεις στα μαθήματα 21-24)
 • Προπαρασκευαστικό τεστ (στα μαθήματα 17-24)
 • Τεστ (στα μαθήματα 17-24)
 • Προπαρασκευαστικό ετήσιο τεστ Γ' θεωρίας (μαθήματα 1-24)
 • Ετήσιο τεστ Γ' θεωρίας (μαθήματα 1-24)
 • Όλα τα τεστ σε perfore σελίδες
 • Διαμοίραση της ύλης στα τρία βιβλία θεωρίας
 • Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για τη χρήση του CD. Τα περιεχόμενα του CD
ISBN
W399900154

Εκδόσεις
Φίλιππος Νάκας

Έτος έκδοσης
2010

Σελίδες
148

Διαστάσεις
30x24

Σχετικά προϊόντα