Η θεωρία της μουσικής στην πράξη 1

Ψυχογυιός Χρήστος
+ CD
€ 28,80   € 25,90 Τιμή με έκπτωση
Άμεσα διαθέσιμο

Ο πρώτος χρόνος της κλασικής θεωρίας της μουσικής σε 24 μαθήματα

Το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • 24 μαθήματα με όλη την ύλη της πρώτης τάξης (του πρώτου χρόνου) της θεωρίας, σε απλή, σύγχρονη και έγκυρη γραφή.
  • Εύληπτα μουσικά παραδείγματα, συγκεντρωτικούς πίνακες, διαγράμματα και επεξηγηματικά σκίτσα σε κάθε μάθημα.
  • Ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι σε κάθε μάθημα (προφορικές, ακουστικές και γραπτές).
  • Σταθμούς εργασίας (επαναλήψεις) ανά τέσσερα μαθήματα (με προφορικές και γραπτές ασκήσεις για την τάξη και το σπίτι).
  • Τεστ ανά 8 μαθήματα και επιπλέον ετήσιο τεστ (με όλη την ύλη). Έχουν προβλεφθεί προπαρασκευαστικά (έτοιμα προς λύση) και επίσημα τεστ (με έτοιμο σκελετό).
  • Ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του βιβλίου με όλα τα τεστ σε αποκοπτόμενες (perfore) σελίδες.
  • Μουσικό CD με εκτελεσμένες προφορικές και ακουστικές ασκήσεις που περιέχονται στο βιβλίο.

Η ύλη έχει ταξινομηθεί ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κάθε ζητήματος, και κάθε ζήτημα καταλαμβάνει όσα μαθήματα απαιτεί η πλήρης αφομοίωσή του. Τέλος, η σελιδοποίηση του βιβλίου περιλαμβάνει σταθερό αριθμό σελίδων για κάθε μάθημα, ασκήσεις, σταθμούς ή τεστ, διευκολύνοντας την ανάγνωση και τη διδασκαλία. Με τον ίδιο τρόπο έχουν δομηθεί και τα υπόλοιπα δύο βιβλία της σειράς που αφορούν στη δεύτερη και την τρίτη θεωρία, τα οποία περιέχουν και επαναλήψεις των προηγούμενων ετών στα πρώτα τους μαθήματα. Στο τέλος κάθε βιβλίου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας κατανομής της ύλης για κάθε έτος

ISBN
9790691503195

Εκδόσεις
Φίλιππος Νάκας

Σελίδες
148

Διαστάσεις
21x28

Σχετικά προϊόντα