Βασική θεωρία της μουσικής 1, 2, 3

Μηνακάκης Δημήτρης
+ CD
€ 32,50   € 29,25 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Η «Βασική Θεωρία της Μουσικής» περιέχει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο, δοσμένο με επαγωγικό τρόπο, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να ξεκινήσει απρόσκοπτα τη σπουδή της «Αρμονίας». Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, διευκολύνεται η μάθηση και καλύπτονται τα κενά από τυχόν απουσίες των μαθητών. Προσφέρεται επίσης μια επιπλέον δυνατότητα στον εκπαιδευτικό της μουσικής για πιο αποτελεσματική διδασκαλία μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας.

Χωρίζεται σε Θεωρία Α, Β, Γ ακολουθώντας την ωδειακή πρακτική κατανομής της ύλης. Η Α Θεωρία χωρίζεται σε 12 μαθήματα από τα οποία τα δύο τελευταία είναι ένα βασικό λεξιλόγιο μουσικών όρων σε σχέση με τους χρωματισμούς και τη δυναμική. Η Β και Γ Θεωρία περιέχουν έναν κύκλο δώδεκα μαθημάτων. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από φύλλο εργασίας. Ο μαθητής στο τέλος κάθε μαθήματος πρέπει να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας και ο δάσκαλος να το ελέγχει σχολαστικά, δίνοντας τις αναγκαίες κατευθύνσεις ώστε να μην μένουν γνωστικά κενά.

Στο συνοδευτικό cd βρίσκονται όλα τα φύλλα εργασίας και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες. Τα φύλλα εργασίας σε ψηφιακή μορφή θα φανούν πολύ χρήσιμα, ιδιαιτέρως όταν ένας μαθητής χρειάζεται να επαναλάβει ένα μεγάλο μέρος από τις ασκήσεις. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες υπάρχουν μόνο στο cd και βοηθούν στο να αξιολογηθούν τόσο οι μαθητές όσο και η αποτελεσματικότητα της όλης διδακτικής προσπάθειας.

Περιεχόμενα:

ΤΟΜΟΣ Α
Πρόλογος
Μουσική - μουσικός ήχος
Μουσική σημειογραφία
Μουσική γραφή και ανάγνωση
Παύσεις, στιγμή και σύζευξη διαρκείας
Βασικές παράμετροι της μουσικής γραφής και ανάγνωσης
Η έννοια του μουσικού διαστήματος και πτυχές της οργάνωσής του στο χώρο και το χρόνο
Μεταβολή της οξύτητας δοσμένου φθόγγου
Μετατροπή μιας διαστηματικής σχέσης
Συγκοπή - αντιχρονισμός
Κλίμακες
Ρυθμική αγωγή
Δυναμική
Ευρετήριο όρων

ΤΟΜΟΣ Β
Πρόλογος
Τα φυσικά διαστήματα της Ντο μείζονα και οι μετατροπές τους
Είδη διαστημάτων
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα δεύτερης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα τρίτης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα τέταρτης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα πέμπτης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα έκτης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα έβδομης
Μείζονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα
Ελάσσονα κλίμακα
Διαστήματα της αρμονικής ελάσσονος κλίμακας
Ευρετήριο όρων

ΤΟΜΟΣ Γ
Πρόλογος
Συγχορδίες
Είδη συγχορδιών στο μείζονα και αρμονικό ελάσσονα τρόπο
Τονικότητες στις οποίες μπορεί να ανήκει μία συγχορδία
Εναρμόνιες συγχορδίες, αλλοιωμένες συγχορδίες
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα δεύτερης
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα τρίτης
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα τέταρτης
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα πέμπτης
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα έκτης
Ελάσσονες κλίμακες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα έβδομης
Κατάσταση συγχορδιών
Ευρετήριο όρων

ISBN
978-960-7554-74-1

Εκδόσεις
Παπαγρηγορίου - Νάκας

Γλώσσα
Ελληνικά

Επίπεδο
Για αρχάριους

Σελίδες
256

Διαστάσεις
17x24

Κωδικός "Εύδοξος"
Αθήνα

Σχετικά προϊόντα