Οι λαϊκοί δρόμοι στο μεσοπολεμικό αστικό τραγούδι

Ανδρίκος Νίκος
€ 21,00   € 18,90 Τιμή με έκπτωση
Άμεσα διαθέσιμο

Η βασική προβληματική, η οποία διέπει κατά κύριο λόγο το εγχείρημα της συγγραφής του παρόντος βιβλίου σχετίζεται με το ζητούμενο της διαχείρισης του φαινομένου της αστικής-λαϊκής μουσικής δημιουργίας με έναν τρόπο αυστηρά θεωρητικό αλλά και παράλληλα γόνιμα λειτουργικό. Έτσι, πέραν από την καθαυτή επιστημονική-μουσικολογική του υφή, το βιβλίο φέρει και μία διάσταση αμιγώς πρακτική, καθώς κάλλιστα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία ευμέθοδη θεωρητική σύνοψη ή ως διδακτικό εγχειρίδιο αναφορικά με την εκμάθηση της Αστικής-Λαϊκής μουσικής του Μεσοπολέμου.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους φαινόμενα τα οποία κατατάσσονται στο σύστημα των Λαϊκών Δρόμων, και ορίζονται τα βασικά δομικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία άλλωστε και τεκμηριώνονται μέσω παραπομπών σε αντίστοιχες ρεπερτοριακές περιπτώσεις με τη χρήση εποπτικών μέσων. Γίνεται, επίσης, λόγος για ζητήματα τροπικής συμπεριφοράς, μελωδικής ανάπτυξης, φαινομένων ιδιωματισμού, ενώ ακροθιγώς παρουσιά­ζονται και οι βασικές αρχές του κάθε Δρόμου σε επίπεδο αρμονικής διαχείρισής του. Για τις περιπτώσεις Λαϊκών Δρόμων που συναντάται αντίστοιχο τους παράλληλο στον χώρο του Οθωμανικού makam ή είναι συχνή η διαχείρισή τους στο πλαίσιο της δισκογραφίας των 78 στροφών κατά τα ala turca αισθητικά πρότυπα, γίνεται ειδική μνεία μέσω ανάλυσης των επιμέρους διαστηματικών, υφολογικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που συνοδεύουν τις εν λόγω περιπτώσεις.

Στο βιβλίο εμπεριέχονται 70 και πλέον πρωτότυπες καταγραφές στο πεντάγραμμο μεσοπολεμικών αστικών τραγουδιών με παράλληλη λεπτομερή μορφολογική-τροπική ανάλυσή τους. Το συγκεκριμένο ρεπερτοριακό corpus, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη θεωρητική του διαχείριση, θα μπορούσε αναμφίβολα να λειτουργήσει ως αφορμή και σημείο αναφοράς ειδικά στο πεδίο της διδακτικής διαδικασίας που αφορά στη μελέτη και την επιτελεστική αποτύπωση της Αστικής-Λαϊκής μουσικής της Μεσοπολεμικής περιόδου.

Περιεχόμενα

 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή
 • Γενικές αρχές λαϊκής τροπικής θεωρίας
 • Τα βασικά εργαλεία θεωρητικής προσέγγισης της λαϊκής μουσικής
 • Το ζήτημα της εναρμόνισης στην αστική λαϊκή μουσική
 • Βασικές αρχές ανατολικής τροπικότητας
 • Οι Λαϊκοί δρόμοι στο μεσοπολεμικό αστικό ρεπερτόριο
 • Ο λαϊκός δρόμος Ραστ
 • Ο λαϊκός δρόμος Ουσάκ
 • Ο λαϊκός δρόμος Σεγκιά
 • Ο λαϊκός δρόμος Χιτζάζ
 • Το 5χορδο Ματζόρε ως μείζων συμπεριφορά στη λαϊκή μουσική
 • Το 5χορδο Μινόρε ως ελάσσων συμπεριφορά στη λαϊκή μουσική
 • Ο λαϊκός δρόμος Νικρίζ
 • Ο λαϊκός δρόμος Νιαβέντ
 • Ο λαϊκός δρόμος Χιτζαζκιάρ
 • Ο λαϊκός δρόμος Πειραιώτικος
 • Ο λαϊκός δρόμος Χουζάμ
 • Ο λαϊκός δρόμος Κάρτζιγαρ
 • Ο λαϊκός δρόμος Σαμπά
 • Επίλογος
 • Βιβλιογραφία
ISBN
978-960-499-263-8

Εκδόσεις
Τόπος

Έτος έκδοσης
2018

Σελίδες
288

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα