Θεωρία της μουσικής τάξη τρίτη

Χριστόφιλος Ιωάννης
€ 15,00   € 13,50 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Θεωρία της Μουσικής Τάξη Τρίτη

Περιεχόμενα:
Οδηγίες για τη μελέτη του τρίτου βιβλίου της θεωρίας της μουσικής
Διαστήματα στη ΛΑ ελάσσονα φυσική
Σχηματισμός διαστημάτων από 1ης μέχρι 8ης
Συνοπτικοί πίνακες διαστημάτων μείζονα και ελάσσονα τρόπου
Εύρεση διαστημάτων στις ελάσσονες κλίμακες
Επαλήθευση για τις ελάσσονες κλίμακες
Ασκήσεις
Χαρακτηριστικά διαστήματα
Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών διαστημάτων μείζονα και ελάσσονα τρόπου
Εύρεση χαρακτηριστικών διαστημάτων από δοσμένη κλίμακα
Ερωτήσεις (1ο Τμήμα)
Μελωδικά και αρμονικά διαστήματα
Αρμονικά διαστήματα (σύμφωνα-διάφωνα)
Λύσεις διαφώνων διαστημάτων
Ασκήσεις
Ερωτήσεις (2ο Τμήμα)
Εισαγωγή στην Αρμονία
Συγχορδίες
Τρίφωνες συγχορδίες
Είδη συγχορδιών
Κοινά διαστήματα συγχορδιών
Γενικές μετατροπές συγχορδιών
Ασκήσεις
Σχηματισμός συγχορδιών με δοσμένο φθόγγο
Ασκήσεις
Ερωτήσεις (3ο Τμήμα)
Σχηματισμός συγχορδιών στις βαθμίδες των κλιμάκων μείζονα και ελάσσονα τρόπου
Συνοπτικός πίνακας συγχορδιών μείζονα και ελάσσονα τρόπου
Εύρεση συγχορδιών στις κλίμακες
Ασκήσεις
Ερωτήσεις (4ο Τμήμα)
Καταστάσεις γραφής συγχορδιών
Ευθεία κατάσταση
Πρώτη αναστροφή
Δεύτερη αναστροφή
Αναγνώριση συγχορδιών
Πώς βρίσκουμε το είδος μιας συγχορδίας που είναι σε αναστροφή
Ασκήσεις
Εναρμόνιες συγχορδίες
Συμφωνες συγχορδίες
Διάφωνες συγχορδίες
Διατονικές συγχορδίες
Αλλοιωμένες συγχορδίες
Ερωτήσεις (5ο Τμήμα)
Ρυθμική αγωγή
Χρονόμετρο
Αλλοιώσεις της Ρυθμικής αγωγής
Όροι για τον ψυχικό χαρακτήρα
Ερωτήσεις (6ο Τμήμα)
Χρωματισμοί
Σημεία χρωματισμού
Ερωτήσεις (7ο Τμήμα)
Σημεία Προσωδίας
Σύζευξη προσωδίας
Στακκάτο
Στακκάτο με σύζευξη προσωδίας
Τενούτο
Μαρκάτο
Σημείο δυνατού τονισμού
Σημείο τονισμού με βαθμιαία ελάττωση
Σημείο αρποειδές
Κορώνα
Ερωτήσεις (8ο Τμήμα)
Καλλωπισμοί
Επέρειση
Πλειάδα
Τρύλλος
Ατελής τρύλλος
Φιοριτούρα
Ερωτήσεις (9ο Τμήμα)
Τονικότητα - Τόνος
Μετατροπία
Πώς βρίσκουμε τον αρχικό τόνο σε μια μουσική σύνθεση
Τα κλειδιά της μουσικής
Κλειδί του ΣΟΛ της 2ης γραμμής
Κλειδί του ΣΟΛ της 1ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΦΑ της 3ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΦΑ της 4ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΝΤΟ της 1ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΝΤΟ της 2ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΝΤΟ της 3ης γραμμής
Άσκηση
Κλειδί του ΝΤΟ της 4ης γραμμής
Άσκηση
Ερωτήσεις (10ο Τμήμα)
Μεταφορά
Μεταφορά με γραφή
Μεταφορά με ανάγνωση
Ερωτήσεις (11ο Τμήμα)
Κλίμακες με ανάμικτο τρόπο
Τσιγγάνικη κλίμακα
Άλλες ελάσσονες ελληνικές κλίμακες χωρίς τριημιτόνιο
Ερωτήσεις (12ο Τμήμα)
Άλλα σύνθετα μουσικά μέτρα
Πενταμερές μέτρο 5/8 και 5/4
Μέτρο 7/8
Μέτρο 7/4
Μέτρο 8/8
Μέτρο 9/8
Ερωτήσεις (13ο Τμήμα)
Ανθρώπινες φωνές
Εκτάσεις φωνών
Γραφή φωνών στα 4 κλειδιά του ΝΤΟ
Χορωδία
Είδη χορωδιών
Ανδρική χορωδία
Γυναικεία χορωδία
Παιδική χορωδία
Μικτή χορωδία
Πώς παράγεται η ανθρώπινη φωνή
Σχήματα λάρυγγα
Ερωτήσεις (14ο Τμήμα)
Ήχος και παλμικές κινήσεις
Αρμονικοί και θεμελιώδεις ήχοι
Αρμονικοί ήχοι
Θεμελιώδης ήχος
Διαπασών
Πρίμα βίστα
Μουσική υπαγόρευση
Ερωτήσεις (15ο Τμήμα)
Απαντήσεις ερωτήσεων [1ο-15ο Τμήμα]

ISBN
40-013-0003

Εκδόσεις
Music Lovers

Γλώσσα
Ελληνικά

Επίπεδο
Για προχωρημένους

Σελίδες
128

Διαστάσεις
21x28

Κωδικός "Εύδοξος"
Αθήνα

Σχετικά προϊόντα