Θεωρία της μουσικής τάξη πρώτη

Χριστόφιλος Ιωάννης
€ 15,00   € 13,50 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Το πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς του ''Ιωάννη Χριστόφιλου'', η οποία μέσα από τρία βιβλία αναλύει τον όρο Θεωρία. Τα περιεχόμενά του είναι αναλυτικά γραμμένα και ευνόητα για μαθητές και δασκάλους και σύμφωνα με κριτικές είναι ένα από τα καλύτερα στο είδος τους.

Περιεχόμενα:
-Τι είναι μουσική
Τι είναι θεωρία
Μουσικός φθόγγος
Θόρυβος - Κρότος
Φθογγόσημο
Πεντάγραμμο
Γραφή φθογγοσήμων στο πεντάγραμμο
-Ύψος (οξύτητα) φθόγγων
Από πού εξαρτάται η ονομασία των φθόγγων
-Κλειδιά - Γνώμονες
Κλειδί ΣΟΛ 2ης γραμμής
Ονομασία φθόγγων στο κλειδί του ΣΟΛ της 2ης γραμμής
Φθόγγοι κάτω και πάνω από το πεντάγραμμο
Συνοπτικά όλοι οι φθόγγοι
-Οκτάβα (ογδόη)
Διάφορες οκτάβες
Οκτάβα μπάσσα - οκτάβα άλτα
Παράσταση φθόγγων για έκταση πιάνου με 8 οκτάβες
-Μουσική έκταση
Ερωτήσεις (1ο Τμήμα)
-Κλίμακα - Σκάλα
Ηχητικές αποστάσεις φθόγγων κλίμακας
Ερωτήσεις (2ο Τμήμα)
-Αξίες Φθογγοσήμων
Διάρκειες φθογγοσήμων
Διαιρέσεις ολοκλήρου και υποδιαιρέσεις αυτών
Με τι ισούται το ένα ολόκληρο
Με τι ισούται το ένα μισό
Με τι ισούται το ένα τέταρτο
Με τι ισούται το ένα όγδοο
Με τι ισούται το ένα δέκατο έκτο
Με τι ισούται το ένα τριακοστό δεύτερο
Με τι ισούται μια αξία από τη μεγαλύτερη στην αμέσως μικρότερη
Γραφή φθογγοσήμων
Γενική καθημερινή άσκηση για την ονομασία των φθόγγων και των σχημάτων των φθογγοσήμων
Ερωτήσεις (3ο Τμήμα)
Ασκήσεις προφορικές
Ασκήσεις γραπτές
-Μουσικό μέτρο - διαστολή [...]
-Μουσική ανάγνωση
-Πώς διευθύνονται τα διάφορα μουσικά μέτρα
-Δυνατά και αδύνατα μέρη του μέτρου
-Απλά και σύνθετα μέτρα
-Ελλιπές μέτρο
-Παρεστιγμένα φθογγόσημα
-Δις παρεστιγμένα
-Σύνδεση διαρκείας
-Παύσεις
-Σημεία αλλοίωσης
-Τόνοι - ημιτόνια
-Τριημιτόνιο
-Ταυτοφωνία
-Εναρμόνιοι φθόγγοι
-Μετατροπές μη φυσικών ημιτονίων και τόνων με απλά και διπλά σημεία αλλοίωσης
-Βαθμίδες κλίμακας
-Κλίμακες μείζονα τρόπου
-Μείζονες κλίμακες με διέσεις
-Μείζονες κλίμακες με υφέσεις
-Οπλισμός
-Πώς βρίσκουμε με ευκολία στις κλίμακες με διέσεις:
α) τον οπλισμό μιας κλίμακας
β) το όνομα μιας κλίμακας
γ) το όνομα του προσαγωγέα
δ) τα ονόματα των ημιτονίων
-Πώς βρίσκουμε με ευκολία στις κλίμακες με υφέσεις:
α) τον οπλισμό μιας κλίμακας
β) το όνομα μιας κλίμακας
γ) το όνομα του προσαγωγέα
δ) τα ονόματα των ημιτονίων
-Εναρμόνιες κλίμακες
-Ερωτήσεις
-Απαντήσεις ερωτήσεων
-Ευρετήριο

ISBN
40-013-0001

Εκδόσεις
Music Lovers

Γλώσσα
Ελληνικά

Επίπεδο
Για αρχάριους

Σελίδες
103

Διαστάσεις
28x21

Κωδικός "Εύδοξος"
Αθήνα

Σχετικά προϊόντα