Θέματα Πτυχιακών εξετάσεων

Αμαραντίδης Αμάραντος
€ 50,00   € 45,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Τα Θέματα των Πτυχιακών Εξετάσεων αποτελούνται από τέσσερις επιμέρους ενότητες. Κάθε ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν μια σφαιρική ενημέρωση γύρω από τις γνώσεις που θα τους ζητηθεί να επιδείξουν, εάν επιδιώξουν να αποκτήσουν κάποιο από τα παραδοσιακά τέσσερα πτυχία των θεωρητικών της μουσικής, δηλαδή της Ωδικής, της Αρμονίας, της Αντίστιξης και της Φούγκας. Γραμμένο με σαφήνεια και σε μια γλώσσα απλή και κατανοητή, είναι σίγουρο ότι θα φανεί χρήσιμο, τόσο στους δασκάλους κατά την εκπλήρωση του έργου τους, όσο και στους σπουδαστές για την κατά το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία τους.

Περιεχόμενα:
Λίγα λόγια από τον συγγραφέα
Εισαγωγικό σημείωμα
Πρόλογος
ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΙΚΗΣ
Ανάλυση ποιήματος
-Ανάλυση
-Διδασκαλία
Ανάγνωση εκ πρώτης όψης
Μουσική υπαγόρευση μιας μελωδίας
Τετράφωνη εναρμόνιση ανάριθμου μπάσου
-Θέματα εξετάσεων (χωρίς εναρμόνιση)
-Θέματα εξετάσεων (με εναρμόνιση)
Πιανιστική συνοδεία μιας μελωδίας
ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Ερωτήσεις επί θεωρητικών θεμάτων
-Ερωτήσεις επί της θεωρίας
-Ερωτήσεις επί της αρμονίας
-Πιθανή μορφή ερωτήσεων
Ακουστικές εξετάσεις
Εναρμόνιση εκ πρώτης όψης στο πιάνο
Εναρμόνιση δύσκολης ανάριθμης μελωδίας
-Τα τυπικά λάθη της αρμονίας
Η ευθεία κίνηση
Η υποχρεωτική κίνηση του προσαγωγέα
Διπλασιασμοί της τρίτης νότας μιας συγχορδίας
Παράλληλες και αντιπαράλληλες οκτάβες
Κίνηση δύο φωνών από ταυτοφωνία σε οκτάβα
Παράλληλες και αντιπαράλληλες πέμπτες
Οι κρυμμένες όγδοες και πέμπτες
Η ταυτοφωνία
Τριβές
Συγχορδίες με έβδομη
Κακές αρμονικές σχέσεις
Υπερτάσεις των ορίων των φωνών
Γυμνές τετάρτες και πέμπτες
-Τα στολίδια της αρμονίας
Καθυστερήσεις
Διαβατικές νότες και ποικίλματα
Η προήγηση
Η αποτζιατούρα
Η διαφυγή
Ο ισοκράτης
Ξένες νότες
Άλλα στολίδια
Επιλογή συγχορδιών
Ιδιαιτερότητες κατά την εναρμόνιση
Δύο λόγια για τις χρωματικές και εναρμόνιες μετατροπές
Πυκνότητα γραφής
Μιμήσεις
Ποικιλία εναρμόνισης
-Θέματα χωρίς εναρμόνιση
-Θέματα με εναρμόνιση
Εναρμόνιση δύσκολου ανάριθμου μπάσου
Αρμονικές αλυσίδες
Αλλοιωμένες συγχορδίες
Ισοκράτης
-Ανάριθμα μπάσα χωρίς εναρμόνιση
-Ανάριθμα μπάσα με εναρμόνιση
Εναρμόνιση Χορικού
-Χορικά χωρίς εναρμόνιση
-Χορικά με εναρμόνιση
ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΤΙΣΤΙΞΗΣ
Τετράφωνη επεξεργασία ενός Cantus Firmus
-Cantus Firmus σε μορφή ολοκλήρων
-Cantus Firmus διανθισμένα
-Cantus Firmus επεξεργασμένα σε τετραφωνία
Τετράφωνος ή τρίφωνος κανόνας
-Τετράφωνος κανόνας χωρίς επιστροφή
-Τρίφωνος κανόνας στην όγδοη με επιστροφή
Αντιστικτική επεξεργασία Χορικού
-Χορικό στολισμένο
Συγχορδίες
Καθυστερήσεις
Διαβατικές και ποικιλματικές νότες
Οι αποτζιατούρες, οι διαφυγές και οι προηγήσεις
Μετατροπίες
-Χορικό παραλλαγμένο
-Μελωδίες Χορικών
-Χορικά με αντιστικτική επεξεργασία
Διπλή Χορωδία
-Διπλές Χορωδίες χωρίς επεξεργασία
-Επεξεργασμένες διπλές χορωδίες
ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΥΓΚΑΣ
Σύνθεση μιας τετράφωνης φούγκας
-Το Θέμα και η Απάντηση μιας φούγκας
Περιπτώσεις που αντί τονικής γίνεται πραγματική Απάντηση [...]

ISBN
9789607554512

Εκδόσεις
Παπαγρηγορίου - Νάκας

Έτος έκδοσης
1993

Σελίδες
482

Διαστάσεις
18x25

Σχετικά προϊόντα