Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Παιδεία

Αργυρίου Μαρία
€ 40,00   € 36,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Η συζήτηση που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο βιβλίο, προκύπει από:

α) την καταγραφή της πορείας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί για θέματα Πολιτισμού και Μουσικής Εκπαίδευσης,
β) τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης για την εφαρμογή ή μη των κοινοτικών οδηγιών σε θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,
γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,
δ) την ανάδειξη ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος το οποίο προσδιοριζόμενο από πρόσωπα, εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και φορείς, αναζητά μια νέα εκπαιδευτική πολιτιστική φυσιογνωμία στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης και
ε) προτάσεις για την ενεργοποίηση των παιδαγωγών και την αλλαγή κουλτούρας τους σχετικά με την εφαρμογή πολιτιστική; πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση.

Η απουσία σχετική έρευνας, αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο σύζευξης εννοιών και επιχειρημάτων για τη θέση και την εφαρμογή της Πολιτιστικής Πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση. Η ερωτηματική διάσταση του προσδιορισμού για το πώς συνδέεται η Πολιτιστικής Πολιτική με Διεθνείς αλλά και Εθνικές Πρακτικές για τη Μουσική Παιδεία, ανασύρει την αναγκαιότητά της από την «αιρετική» αξιοποίηση των αποφάσεων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής και, ειδικότερα Μουσικής Εκπαίδευσης όπως επίσης, και της ανάλυσης του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση.

Η έκδοση του Βιβλίου έρχεται για να καλύψει το κενό της κατάθεσης λόγου ερευνητικού, πολιτικού και πολιτιστικού για τη Μουσική στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο ως εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, σε μια προσπάθεια να «αναγκάσει» τον αναγνώστη να ασκήσει τη σκέψη του καθιστώντας τα μουσικοπαιδαγωγικά δεδομένα ΓΘ5 res publica, αποδομώντας, μεταμορφώνοντας και μετασχηματίζοντα τα.

Δείτε ενδεικτικό απόσπασμα του βιβλίου εδώ.

Περιεχόμενα

 • Προλογικά Σημειώματα
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • Εισαγωγή 1.Κεφάλαιο 1ο
 • Πολιτιστικη Πολιτική
 • Εισαγωγή
  1.1 Πολιτισμός και Εκπαίδευση
 • I. Πολιτισμός: Έννοιες και Διαχρονικές Αντιλήψεις
 • II. Πολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
 • 1.2 Πολιτιστική Πολιτική
 • 1.2.1 Αρχές της Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.2 Πολιτιστική Πολιτική και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
 • 1.2.2.1 Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Έτους στην άσκηση Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.2.2 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Ατζέντας σε θέματα Πολιτιστικής Πολιτικής
 • 1.2.3 Ελληνική Πολιτιστική Πολιτική και φορείς άσκησής της: Μια ιστορική διαδρομή
 • 1.2.4 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 1.3 Εκπαιδευτική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης
 • 1.4 Πολιτιστική Εκπαίδευση
 • 1.4.1 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στον διεθνή χώρο
 • 1.4.2 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο
 • 1.4.3 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
 • 2.Κεφάλαιο 2ο
 • Πολιτιστικη Πολιτική και Μουσική Παιδεία
 • Εισαγωγή
  2.1 Μουσική Παιδεία: Μια προσπάθεια ερμηνείας
 • I. Το φιλοσοφικό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης
 • II. Η Μουσική Αγωγή ως διδακτικό «μέσο»;
 • 2.2 Πολιτιστική Πολιτική, Μουσική και Μουσική Εκπαίδευση
  2.2.1 Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 2.2.1.1 Η Αμερικανική Εθνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (The National Association For Music Education, NAfME, USA)
 • 2.2.1.2 Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός
 • Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
 • 2.2.1.3 Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής (International Music Council, IMC)
 • 2.2.1.4 Διεθνής Κοινότητα για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music Education, ISME)
 • 2.2.1.5 Διεθνής Ομοσπονδία Νέων Μουσικών (Jeunesses Musicales International, JMI)
 • 2.2.1.6 Διεθνής Ένωση για τα Μουσικά Σχολεία (European Music School Union, EMU)
 • 2.2.1.7 Ευρωπαϊκή Ένωση Ωδείων (European Association of Conservatoires, AEC)
 • 2.2.1.8 Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μουσική στα Σχολεία (European Association for Music in Schools, EAS)
 • 2.2.1.9 Culture Action Europe: Η πολιτιστική πλατφόρμα για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό (CAE)
 • 2.2.1.10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής (European Music Council, EMC)
 • 2.2.2 Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Νομικό Πλαίσιο μέσα από Συνθήκες, Διακηρύξεις και Αποφάσεις
 • 2.2.3 Προγραμματικές Δράσεις και Επιχειρησιακά Προγράμματα για τον Πολιτισμό και για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 2.2.4 Σύνοψη των θέσεων των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τη Μουσική Εκπαίδευση
  3.Κεφάλαιο 3ο
 • Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα
 • Εισαγωγή
 • 3.1 Η πολιτιστική διαμόρφωση της Μουσικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα μέσα από την ιστορική αναδρομή της
 • 3.2 Η πολιτιστική συμβολή των επίσημων φορέων της Εκπαίδευσης στη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.1 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διαμόρφωση Πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.2 Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε θέματα Πολιτιστικής και Μουσικής Εκπαίδευσης
 • 3.2.3 Η συμβολή των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ως Σχολικών Προγραμματικών Δραστηριοτήτων στη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.4 Ο ρόλος και η συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Πολιτιστική και Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.5 Τα Μουσικά Σχολεία ως θεσμός πολιτισμού στην εκπαίδευση
 • 3.2.6 Ο ρόλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ενίσχυση προγραμματικών δράσεων για τη Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.7 Ερευνητικά Κέντρα, Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.2.8 Ο ρόλος των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στη Μουσική Εκπαίδευση μέσα από προγραμματικές δράσεις
 • 3.3 Θεσμοθετημένη αξιοποίηση προγραμματικών δράσεων για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
 • 3.4 Η συμβολή των σχολικών εγχειριδίων Μουσικής στη διαμόρφωση κουλτούρας για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
 • 3.5 Ο ρόλος των Επιστημονικών Ενώσεων και η συμβολή τους στη διαμόρφωση Πολιτιστικής Πολιτικής για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
  4.Κεφάλαιο 4
 • Ζητήματα Κριτικής
 • Θεώρησης και Προτάσεις
 • Εισαγωγή
 • 4.1 Ζητήματα Κριτικής Θεώρησης
 • 4.2 Προτάσεις
 • Επιλογικά
 • Βιβλιογραφία
 • Κανονισμοί, Οδηγίες, Ψηφίσματα, Αποφάσεις της Ε.Ε.
 • Διαδικτυακές πηγές
 • Nόμοι, Διατάγματα, Νομοθετικά Έγγραφα, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι για την Ελληνική
 • Μουσική Εκπαίδευση
 • Ιστοχώροι για τη Μουσική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση των Τεχνών
 • Ιστοχώροι Προγραμμάτων
 • Συντομογραφίες
 • Παραρτήματα
 • Παράρτημα 1
 • Παράρτημα 2
 • Παράρτημα 3
 • Παράρτημα 4
 • Παράρτημα 5
 • Παράρτημα 6
ISBN
978-618-5242-97-8

Εκδόσεις
Δίσιγμα

Έτος έκδοσης
2020

Σελίδες
592

Εξώφυλλο
Μαλακό

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα