Μουσικοθεραπευτική θεωρία και πράξη

Ντζιούνη ΓαρυφαλλιάΚώστιος Απόστολος
€ 22,50   € 20,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Εν αρχή ο αρχαιοελληνικός Λόγος - Από τον Όμηρο έως τους ελληνιστικούς χρόνους

Απ' όλες τις τέχνες, η μουσική είναι η μόνη που χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ και διαχρονικά και ως θεραπευτικό μέσο.

Εύλογα, επομένως, προέκυψε το ερώτημα: Σε ποιες ιδιότητες οφείλει η μουσική τις θεραπευτικές δυνατότητές της, τόσο θαυμαστές ώστε να διατυπωθεί η άποψη πως η κάθε ασθένεια είναι ένα μουσικό πρόβλημα και η θεραπεία του μια μουσική λύση;

Μετά από μακρά πορεία δια μέσου των αιώνων, η Μουσικοθεραπεία σήμερα αποτελεί πλέον επιστήμη που αποβλέπει στη χρήση της μουσικής και των ήχων όχι μόνο στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής αγωγής και στη διαδικασία επανένταξης του θεραπευμένου ατόμου αλλά και ως μέσον για την απόκτηση και διατήρηση της ψυχοσωματικής και πνευματικής υγείας.

Η διαπίστωση αυτή λειτούργησε για την συγγραφέα ως ερέθισμα στην προσπάθεια εντοπισμού και συσχέτισης αναφορών που έχουν ήδη αποτελέσει εμπειρικό προηγούμενο για επιστημονικές εφαρμογές μουσικοθεραπευτικής αγωγής αλλά και για την ανακάλυψη "κρυμμένων" αναφορών, οι οποίες αποτελούν δυνητικά αφορμές για την διεύρυνση των θεραπευτικών δυνατοτήτων της μουσικής, μέσα από τη μελέτη της αρχαιοελληνικής γραμματείας, από τα Ομηρικά χρόνια έως και την ελληνιστική εποχή.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος
Εισαγωγή
Συντομογραφίες

Μέρος πρώτο
Οι δοξασίες των λαών του αρχαίου κόσμου περί της θεραπευτικής δύναμης των ήχων

Κεφάλαιο 1
Στον εξωελλαδικό χώρο

Κεφάλαιο 2
Στον Ελλαδικό χώρο : μουσική - μαγεία - θρησκεία

Κεφάλαιο 3
Η μουσική στην θεραπευτική αγωγή από τον μάγο - ιατρό στον ιερέα - ιατρό

Κεφάλαιο 4
Η επενέργεια της μουσικής στον άνθρωπο ως ψυχοσωματική - πνευματική οντότητα μέσα από τις αναφορές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
Μουσική ιατρεία ψυχής, σώματος και πνεύματος
Η μουσική συμβάλλει στην ενίσχυση του σθένους και την κατανίκηση του φόβου του θανάτου
Ο ρόλος της μουσικής ως θετικού κοινωνικού παράγοντος: μουσική εκπαίδευση - παιδεία - ήθος

Κεφάλαιο 5
Δοξασίες απο την εποχή του μύθου και μετά
Η μουσικοθεραπευτική πράξη

Μέρος δεύτερο
Μέσα της ψυχοσωματικής - πνευματικής επενέργειας της μουσικής

Κεφάλαιο 1
Χορός - όρχηση

Κεφάλαιο 2
Μουσικά είδη
Παιάνας
Ο παιάνας ως ονομασία και περιεχόμενο
Ο παιάνας στη μάχη ως προτρεπτική - υποκινητική μουσική
Ο παιάνας θεραπευει σώμα και ψυχή
Επωδή
Ο ρόλος της επωδής στην κοινωνία και την εκπαίδευση
Η επωδή ως υποστηρικτικό μέσο στη θεραπεία σωματικών και ψυχικών - πνευματικών παθήσεων
Ελπίδα για την κατανίκηση του θανάτου
Δοξασίες για την μαγική δύναμη της επωδής

Κεφάλαιο 3
Μουσικά όργανα
Πνευστά: Αυλός
Ο αυλός επηρεάζει τα φυσικά φαινόμενα και το ζωικό βασίλειο
Ο αυλός ευχαριστεί τους θεούς και επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου
Ο ρόλος του αυλού στη σωματική άσκηση, την εργασία και την εμψυχωτική του επίδραση στην μάχη
Ο αυλός ως υποστηρικτικό μέσο στην θεραπεία σωματικών και ψυχικών - πνευματικών παθήσεων
Σάλπιγγα
Έγχορδα: Λύρα
Η λύρα επηρεάζει το φυτικό και ζωικό βασίλειο
Η λύρα ευχαριστεί τους θεούς και επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου
Η εμψυχωτική επίδραση της λύρας στη μάχη
Ιαμβική και τρίγωνος
Κρουστά: Κρόταλα - τύμπανα, κύμβαλα

Κεφάλαιο 4
Φορείς: θεοί - ήρωες - μάγοι και ιατροί

Κεφάλαιο 5
Χώροι - κέντρα μουσικοθεραπευτικής αγωγής

Μέρος τρίτο
Συσχετισμοί και συμπεράσματα: αρχαίες αντιλήψεις για την θεραπευτική δύναμη της μουσικής, σύγχρονες προεκτάσεις και εφαρμογές

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 2
Ανάπτυξη - πρόληψη (αγωγή - εκπαίδευση)
Η μουσική ως βοηθητικό μέσο στην εκπαίδευση
Η μουσική ως προληπτικό μέσο
Η μουσική στην ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση του ατόμου
Η μουσική ως αντίδοτο του φόβου και του πόνου
Η μουσικοθεραπεία στην τρίτη ηλικία
Η μουσική καταπολεμά την αϋπνία
Η μουσικοθεραπεία ενάντια στα κακά αποτελέσματα του αλκοόλ
Η μουσική στην άθληση
Σύγχρονα πειράματα με μουσική σε φυτά και ζώα και παραλληλισμός με τα "πιστεύω¨των αρχαίων Ελλήνων
Ομοιοπαθητική μουσική πρακτική στην πρόληψη και την θεραπεία
Αλληλοπαθητική μουσική πρακτική στην πρόληψη και την θεραπεία
Μουσική, ήχος στην εμβρυακή και βρεφική ηλικία
Παλμοί και δονήσεις ως μέσο θεραπευτικό και διαγνωστικό

Επίλογος
Βιβλιογραφία
Κατάλογος ονομάτων

ISBN
978-960-7554-78-9

Εκδόσεις
Παπαγρηγορίου - Νάκας

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2012

Σελίδες
254

Διαστάσεις
17X24

Σχετικά προϊόντα