Μουσικοθεραπεία

Ward DavidΤόμπλερ Μιχάλης (μετάφραση - επιμέλεια)
€ 16,00   € 14,40 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Τα μαθήματα που παρακολούθησα με τον David Ward καθώς και η έλλειψη βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα Μουσικοθεραπείας έδωσαν το ερέθισμα να εκδοθεί και στην Ελλάδα αυτό το βιβλίο. Με το γενικό τίτλο Μουσικοθεραπεία συμπεριλήφθησαν οι μελέτες: "Therapy through Aesthetic Experience και "Orff Schulwerk in Education and Therapy for people with special needs" που αναφέρονται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό πλαίσιο της εργασίας του Dr. Ward. Στα περισσότερα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν μόνο οι Αγγλικοί στίχοι. Καλό όμως είναι να χρησιμοποιούνται και άλλοι στοίχοι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι που ανοίγονται είναι τόσο πολυποίκιλοι και ενδιαφέροντες που η αυστηρή τήρηση κάποιων στοιχείων μάλλον θα έφερναν αντίθετα αποτελέσματα. Τα ίδια ισχύουν και για τις βιβλιογραφικές αναφορές που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάσθηκαν σ' αυτή την έκδοση. Μιχάλης Τόμπλερ

Περιεχόμενα:
Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα
Μέρος Ι
Περιεχόμενα Ι Μέρους
Τα αισθησικινητικά σχήματα
Οι αισθήσεις και η αντίληψη
Ειδική αγωγή και αισθητηριακή προσέγγιση
Η σύνθεση της εμπειρίας
Η κρίση
Η μεταφορά
Αναπαράσταση και δομή
Τα χαρακτηριστικά της μουσικής
Τέσσερα πλαίσια για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
Το πρόγραμμα
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Μέρος ΙΙ
Περιεχόμενα ΙΙ Μέρους
Α' Το θεωρητικό πλαίσιο
-Αρχές και στόχοι
-Η κίνηση
-Τα πλαίσια των δραστηριοτήτων
α. Μουσικά στοιχεία και φόρμα
β. Αισθητηριακή προσέγγιση
γ. Ποιότητα και άρθρωση του ήχου
-Συμπεράσματα
Β' οι δραστηριότητες
-Η χροιά
-Ο ρυθμός
α. Τρεις απλοί ρυθμοί
β. Τραγουδιστικά παιγνίδια
γ. Η λογική
δ. Ρυθμικοί σχηματισμοί
-Τραγούδια - Παιγνίδια - Παράδοση
α. Το υλικό
β. Η παράδοση
-Σύνοψη - Εκτιμήσεις - Συμπεράσματα
-Χρήσιμες αναφορές
-Μουσικά βιβλία
-Χρήσιμες διευθύνσεις
Χρήσιμες αναφορές

ISBN
9789607266095

Εκδόσεις
Orpheus

Σελίδες
100

Διαστάσεις
21x28

Σχετικά προϊόντα