Μουσικοθεραπεία

Ward DavidΤόμπλερ Μιχάλης (μετάφραση - επιμέλεια)
€ 16,00   € 14,40 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Με τον γενικό τίτλο ”Μουσικοθεραπεία” συμπεριλαμβάνονται μελέτες που αναφέρονται στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της εργασίας του Dr.Ward οι οποίες είναι ”Therapy through Aesthetic Experiens ” και ”Orff Schulwerk in Education and Therapy with special needs ”.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνετε αναφορά για τα αισθησικινητικά σχήματα, τις αισθήσεις και την αντίληψη, την ειδική αγωγή και την αισθητηριακή προσέγγιση, τη σύνθεση της εμπειρίας, τη κρίση και τη μεταφορά. Επίσης, αναπτύσσεται η αναπαράσταση και η δομή, τα χαρακτηριστικά της μουσικής,τα τέσσερα πλαίσια για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος σημειώνετε το θεωρητικό και το πρακτικό πλαίσιο (δραστηριότητες). Στο πρώτο αναφέρονται οι αρχές και οι στόχοι, η κίνηση και τα πλαίσια των δραστηριοτήτων που είναι τα μουσικά στοιχεία και η φόρμα, η αισθητηριακή προσέγγιση και η ποιότητα και η άρθρωση του ήχου. Στις δραστηριότητες γίνετε λόγος για τη χροιά, το ρυθμό που περιλαμβάνει τρεις απλούς ρυθμούς, τραγουδιστικά παιχνίδια, τη λογική και ρυθμικούς σχηματισμούς. Τέλος, επισημαίνονται τραγούδια και παιχνίδια για το υλικό και τη παράδοση.

«Τα μαθήματα που παρακολούθησα με τον David Ward καθώς και η έλλειψη βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα Μουσικοθεραπείας έδωσαν το ερέθισμα να εκδοθεί και στην Ελλάδα αυτό το βιβλίο.

Με το γενικό τίτλο Μουσικοθεραπεία συμπεριλήφθησαν οι μελέτες: "Therapy through Aesthetic Experience και "Orff Schulwerk in Education and Therapy for people with special needs" που αναφέρονται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό πλαίσιο της εργασίας του Dr. Ward.

Στα περισσότερα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν μόνο οι Αγγλικοί στίχοι. Καλό όμως είναι να χρησιμοποιούνται και άλλοι στοίχοι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι που ανοίγονται είναι τόσο πολυποίκιλοι και ενδιαφέροντες που η αυστηρή τήρηση κάποιων στοιχείων μάλλον θα έφερναν αντίθετα αποτελέσματα.

Τα ίδια ισχύουν και για τις βιβλιογραφικές αναφορές που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάσθηκαν σ' αυτή την έκδοση.»
Μιχάλης Τόμπλερ

Περιεχόμενα:

Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα
Μέρος Ι
Περιεχόμενα Ι Μέρους
Τα αισθησικινητικά σχήματα
Οι αισθήσεις και η αντίληψη
Ειδική αγωγή και αισθητηριακή προσέγγιση
Η σύνθεση της εμπειρίας
Η κρίση
Η μεταφορά
Αναπαράσταση και δομή
Τα χαρακτηριστικά της μουσικής
Τέσσερα πλαίσια για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
Το πρόγραμμα
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Μέρος ΙΙ
Περιεχόμενα ΙΙ Μέρους
Α' Το θεωρητικό πλαίσιο
-Αρχές και στόχοι
-Η κίνηση
-Τα πλαίσια των δραστηριοτήτων
α. Μουσικά στοιχεία και φόρμα
β. Αισθητηριακή προσέγγιση
γ. Ποιότητα και άρθρωση του ήχου
-Συμπεράσματα
Β' οι δραστηριότητες
-Η χροιά
-Ο ρυθμός
α. Τρεις απλοί ρυθμοί
β. Τραγουδιστικά παιγνίδια
γ. Η λογική
δ. Ρυθμικοί σχηματισμοί
-Τραγούδια - Παιγνίδια - Παράδοση
α. Το υλικό
β. Η παράδοση
-Σύνοψη - Εκτιμήσεις - Συμπεράσματα
-Χρήσιμες αναφορές
-Μουσικά βιβλία
-Χρήσιμες διευθύνσεις
Χρήσιμες αναφορές

ISBN
9789607266095

Εκδόσεις
Orpheus

Έτος έκδοσης
2000

Σελίδες
100

Διαστάσεις
21x28

Σχετικά προϊόντα