Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων

TMHMA ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα,
ΤΗΛ 26610-8752, 26610-87523   EMAIL music@ionio.gr WEB https://music.ionio.gr/

Κέρκυρα

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα
ΤΗΛ 210-7277894   EMAIL nflerianos@uoa.gr WEB https://bit.ly/3c8hnrF

Αθήνα κέντρο

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ» / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΤΗΛ 23109-91801, 23109-91831, 23109-91813   EMAIL info@mus.auth.gr WEB https://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2983

Θεσσαλονίκη

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα
ΤΗΛ 210-7277894   EMAIL secr@music.uoa.gr WEB https://bit.ly/2yHHube

Αθήνα κέντρο

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ 23108-91432   FAX 23108-91280   EMAIL musart@uom.gr WEB https://www.uom.gr/musart

Θεσσαλονίκη

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα
ΤΗΛ 210-7277950   EMAIL secr@music.uoa.gr WEB https://bit.ly/2Xxv6TC

Αθήνα κέντρο

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ 23108-91101   EMAIL mms@uom.edu.gr WEB https://www.uom.gr/mmk

Θεσσαλονίκη

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διογένους 6, 2404 Έγκωμη Λευκωσία-Κύπρος
ΤΗΛ +357 22713000   EMAIL music@euc.ac.cy WEB https://bit.ly/2LZQKdE

Λευκωσία

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» / ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα
ΤΗΛ 26610-87523   FAX 26610-26024   EMAIL music@ionio.gr WEB https://music.ionio.gr/pedagogy/

Κέρκυρα

ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα
ΤΗΛ 210-7277894   EMAIL secr@music.uoa.gr WEB https://bit.ly/2XyTBjc

Αθήνα κέντρο