Ο ρυθμός στη μουσική - ρυθμικό σολφέζ 1

Ροζάκης Μιχάλης
€ 24,50   € 22,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Ασκήσεις ρυθμικού σολφέζ

Ολόκληρα και μισά - μέτρο 4/4 ή C Ανάμιξη με τέταρτα Το μέτρο 2/4 - το ritenuto - a tempo Το μέτρο 3/4 - το παρεστιγμένο μισό - οι επαναλήψεις Οι παύσεις μισού και τέταρτου στα μέτρα 2/4, 3/4 και 4/4 - εύκολες μορφές αντιχρονισμού Το ελλιπές μέτρο - το D.C. dal FIN - η επανάληψη του μέτρου Τα σχήματα Τα όγδοα Η σύζευξη διαρκείας - η συγκοπή πάνω σε τέταρτα και όγδοα Το παρεστιγμένο τέταρτο Η παύση ογδόου - αντιχρονισμός πάνω στα όγδοα [...] Τα δέκατα έκτα Το παρεστιγμένο όγδοο Η συγκοπή πάνω στα δέκατα έκτα Ο αντιχρονισμός πάνω στα δέκατα έκτα - η παύση δεκάτου έκτου Τα τρίηχα ογδόων Ανάμιξη όλων των σχημάτων Η σύζευξη διαρκείας στα τρίηχα - τα τρίηχα τετάρτων Τα τρίηχα μισών Ανάμιξη τριήχων και δεκάτων έκτων Τρίηχα σε πιο σύνθετες μορφές -το παρεστιγμένο τρίηχο ογδόων Ανάμιξη όλων των σχημάτων και μικρές παραλλαγές Σύνθετες μορφές σε τρίηχα τετάρτων Τα τρίηχα δεκάτων έκτων - τα εξάηχα ογδόων και δεκάτων έκτων Αναμίξεις Τα δις παρεστιγμένα μισά και τέταρτα Τα τρις παρεστιγμένα μισά - τα μέτρα 3/8, 6/8, 9/8 και 12/8 Τα δίηχα Τα τετράηχα Τα τριακοστά δεύτερα Το μέτρο 2/2 Το μέτρο 3/2 Το μέτρο 4/2 ή 2/1 Το μέτρο 3/1 Το μέτρο 4/8 - τα εξηκοστά τέταρτα Το μέτρο 5/8 σε δύο κινήσεις 5/8 σε πέντε κινήσεις Το μέτρο 7/8 σε τρεις κινήσεις Ανάμιξη των τριών ρυθμικών μοντέλων στα 7/8 7/8 σε επτά κινήσεις Τα 8/8 σε τρεις κινήσεις

ISBN
W399900098

Εκδόσεις
Φίλιππος Νάκας

Γλώσσα
Ελληνικά

Επίπεδο
Για αρχάριους

Έτος έκδοσης
2013

Σελίδες
78

Διαστάσεις
27x19

Κωδικός "Εύδοξος"
Αθήνα

Σχετικά προϊόντα