Κουρής - Θέματα αρμονίας

Κουρής Χάρης
€ 16,50   € 14,90 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο του βιβλίου της "Αρμονίας" τα "Θέματα Αρμονίας" που κρατάτε στα χέρια σας θα βοηθήσουν στην κατανόηση των κανόνων.
Το βιβλίο αυτό προορίζεται για το λεγόμενο "Υποχρεωτικό Αρμονίας" και για το "Ειδικό Αρμονίας" μέχρι τέλους των σπουδών και περιλαμβάνει αριθμημένα μπάσσα, μελωδίες, ανάριθμα μπάσσα καθώς και θέματα για το Πτυχίο Ωδικής και για το Πτυχίο Αρμονίας (με προσθήκη στη Β' έκδοση). Περιλαμβάνει επίσης θέματα λυμένα "με λάθη", για να συνηθίσουν οι μαθητές να τα αναγνωρίζουν και να τα διορθώνουν, πράγμα που αυξάνει την κριτική τους ικανότητα.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α'
Θέσεις των συγχορδιών
Σύνδεση των κύριων συγχορδιών
Εναρμόνιση μελωδίας
Α' αναστροφή
Β' αναστροφή
Δευτερεύουσες συγχορδίες
Η συγχορδία της VIης
Η συγχορδία της IIης
Πτώσεις
Η συγχορδία της IIIης
Η συγχορδία της VIIης
Γενικά θέματα
ΜΕΡΟΣ Β'
Αρμονική αλυσίδα
Η δεσπόζουσα με έβδομη V7 σε ευθεία κατάσταση
Η δεσπόζουσα με έβδομη V7 σε αναστροφές
Δευτερεύουσες συγχορδίες με έβδομη
Στο Μείζονα
Η συγχορδία της ΙΙ7
Οι συγχορδίες της III7 και VI7
Η συγχορδία της VΙΙ7
Οι συγχορδίες της Ι7 και IV7
Στον Ελάσσονα
Η συγχορδία της ΙΙ7
II συγχορδία της III7 και VI7
Η συγχορδία της VII7
Οι συγχορδίες της Ι7 και IV7
Κανονικές και εξαιρετικές λύσεις σε όλες τις συγχορδίες με έβδομη
Η δεσπόζουσα με ένατη
Στο μείζονα
Στον ελάσσονα
Μετατροπίες σε γειτονικές κλίμακες
Γενικά θέματα
ΜΕΡΟΣ Γ'
Μετατροπίες σε μακρινές κλίμακες
Αλλοιωμένες συγχορδίες
Αλλοίωση της 5ης, στο μείζονα, προς τα πάνω
Αλλοίωση της 5ης προς τα κάτω
Αλλοίωση της 5ης προς τα πάνω και προς τα κάτω
Αλλοίωση της 4ης, στον ελάσσονα, προς τα πάνω
Ναπολιτάνικη συγχορδία
Καθυστερήσεις
Καθυστερήσεις προς τα κάτω στις τρεις ψηλότερες φωνές
Καθυστερήσεις προς τα κάτω στον Μπάσσο
Καθυστερήσεις προς τα πάνω
Καθυστερήσεις με αλλαγή της συγχορδίας ή της θέσης της κατά τη λύση
Πολλαπλές καθυστερήσεις και γενικά στις καθυστερήσεις
Προήγηση
Επέρειση ή Αποτζιατούρα
Ποικίλματα
Διαβατικές νότες
Γενικά θέματα
Θέματα από πτυχιακές Ωδικής
Θέματα από πτυχιακές Αρμονίας

ISBN
9789607179128

Εκδόσεις
Η Ευρώπη

Έτος έκδοσης
2010

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα