Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Γεωργάκη Αναστασία
€ 18,00   € 16,20 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος

Κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο 2020

Ο ήχος σαν υλικό στη μουσική και η υπολογιστική του διάσταση στη Δυτική κουλτούρα, με βαθιές ρίζες στην Αρχαία Ελληνική σκέψη και τους Πυθαγορείους, επαναπροσδιορίζεται στη σύγχρονη μουσική δημιουργία μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτού του βιβλίου έχουν ταξινομηθεί και επεξεργαστεί υλικά από διάφορα δοκίμια και άρθρα που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε περιοδικά και ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους βιβλίων, με κύριο άξονα την αναφορά στον ήχο σαν υλικό στην σύγχρονη μουσική δημιουργία: από τον ήχο σαν γράφημα, τον ήχο σαν φύση, τον ήχο σαν φωνή έως και τον ήχο σαν τεχνούργημα φωτίζουμε σημαντικές πτυχές των σύγχρονων τάσεων της μουσικής στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, όπου ο ήχος εξετάζεται μέσω της ανάλυσης των δομικών του χαρακτηριστικών, της φυσικής επεξεργασίας στην οργανική γραφή, των ψηφιακών τεχνικών ηχητικής σύνθεσης και των τεχνικών της διάδρασης.

Στο πρώτο μέρος, ο ήχος ως γράφημα, παρουσιάζονται πτυχές της ηχητικής αναπαράστασης της μουσικής πληροφορίας μέσω εικαστικών απεικονίσεων της είτε μέσω γραφικής παρτιτούρας, με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του πρωτοπόρου συνθέτη Ανέστη Λογοθέτη.

Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο ο ήχος ως φύση, επιχειρείται μία προσέγγιση του ήχου με αναφορές στη φύση μέσα από το έργο δύο πρωτοπόρων συνθετών του 20ού αιώνα, του Ι. Ξενάκη και του F.B.Mâche.

Στο τρίτο μέρος, με τίτλο ο ήχος ως φωνή παρουσιάζονται έργα που έχουν σαν πρωταρχικό υλικό την ανθρώπινη φωνή και την αποδόμηση της σε άλλα ηχοχρώματα με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής σύνθεσης ή διαδραστικών μέσων με αναφορά στα έργα των J.Harvey και Ph. Manoury.

Στο τέταρτο μέρος, ο ήχος ως τεχνούργημα, εξετάζονται εφαρμογές της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσική δημιουργία μέσω της πρωτοποριακής σκέψης του Ιάννη Ξενάκη ο οποίος εισαγάγει νέες τεχνικές, τεχνολογίες και μαθηματικά μοντέλα για τη δόμηση του ήχου και της αλγοριθμικής μουσικής.

Title of the document


Περιεχόμενα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Ο ΗΧΟΣ ΩΣ ΓΡΑΦΗΜΑ
Εικαστικά ηχογραφήματα στην τέχνη και τη μουσική του 20ού αιώνα
Αναζητώντας τον εικαστικό ήχο
Αντιπαράθεση και πολυθεματικότητα: Αφηρημένες προσεγγίσεις
Σύνθεση και διαθεματικότητα: H ζωγραφική ως μουσική
Υβριδικοί μετασχηματισμοί: Το μάτι ακούει, το αυτί βλέπει
Προς νέα εικονικά περιβάλλοντα: Η οπτικοποίηση του ηχητικού και η ηχοποίηση του εικαστικού;
Από τον ήχο στην εικόνα και από την εικόνα στον ήχο: Τεχνολογικές μεταλλάξεις στο σύγχρονο καλλιτεχνικό στερέωμα
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

Προηχογραφήματα στο Hörspiel Κυβερνητικόν (1971) του Ανέστη Λογοθέτη
H ιδιόμορφη γλώσσα του Λογοθέτη: Από το γράφημα στον εικαστικό ήχο
Από τα ηχογραφήματα στα φθογγογραφήματα των ηχοδραμάτων (Hörspiel)
Κυβερνητικόν (1971): Γλωσσικά παίγνια και ηχητικές παλινδρομήσεις
Κυβερνητικά απηχήματα στο Κυβερνητικόν
Από τη Μικροδομή στη Μακροδομή: Η γένεση των φθόγγων – Ολισμός και αναγωγισμός
Περί προέλευσης των ονομάτων: Πολυπλοκότητα – κατανόηση της δομής
Η δομή της γλώσσας και οι μεταθέσεις της: Αυτοοργάνωση
Περί προέλευσης του ανθρώπινου γένους: Διαδραστικότητα
Η γραφική γλώσσα του Ανέστη Λογοθέτη
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ο ΗΧΟΣ ΩΣ ΦΥΣΗ
Ηχητικά νέφη και φύση στο έργο του Ιάννη Ξενάκη
H φύση σαν πηγή έμπνευσης στη μουσική του 20ού αιώνα
Αναφορές της φύσης στο έργο του Ξενάκη
Υπαινιγμοί ηχοτοπίων και φυσικών φαινομένων
Πίσω από τον καθρέφτη: νέφη και δενδρομορφές
Από τα πολύτοπα στην ουτοπία του σύμπαντος
Προς αναζήτηση μιας φυσικής και ασυνείδητης τέχνης
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

Φάσματα μίας ηχο-μυθολογίας στο έργο του François-Bernard Mâche
Από τη ζωομουσικολογία στην «ηχο-μυθολογία»
Ηχομυθολογικά αρχέτυπα
Από το μύθημα στο ήχημα
Ηχομυθολογία των θρηνουσών πουλιών
Ηχομυθολογικά αρχέτυπα στο έργο του F. B. Mâche
Το ηχοτοπίο: από την Αμοργό μέχρι τα ποτάμια του Άδη
Από τη χρυσή βροχή της Δανάης (Danaé) στο νανούρισμα του Περσέα (Persée): τα γυναικεία αρχέτυπα
Οι πρωτομορφικοί ήχοι: από τον Υπερίονα (1981) στον Τιθωνό (1989)
Η ηχομυθολογίες του Mâche ως διεπιστημονική έρευνα
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ο ΗΧΟΣ ΩΣ ΦΩΝΗ
H ανασύνθεση του ήχου της φωνής στο έργο του Jonathan Harvey Mortuos Plango – Vivos Voco (1980)
H τεχνική υφή της συνθετικής φωνής στο Mortuos Plango – Vivos Voco (1981)
Τα βασικά ηχητικά αρχέτυπα
Η δομική βάση του έργου
Η μεταφυσική διάσταση της συνθετικής φωνής και η φασματική ανάλυση
Οι ηχοχρωματικές μεταμορφώσεις της συνθετικής φωνής μεταξύ Boyness και Bellness19
Το εξωτερικό-εσωτερικό (inwardness-outwardness)
Η άψυχη και ασώματη διάσταση της συνθετικής φωνής
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

Φωνή και διάδραση στο έργο του Philippe Manoury En Echo (1997)
H εικονική παρτιτούρα του Εn Echo (1997) του Philippe Manoury
Τεχνητή σημειογραφία και διάδραση φωνής
Η προβληματική της μουσικής σημειογραφίας και η εικονική παρτιτούρα
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ο ΗΧΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ
H γένεση του ήχου στο έργο του Ιάννη Ξενάκη
Ο κοκκοειδής ήχος στην αλγοριθμική σύνθεση
Στοχαστικά μοντέλα στην ηλεκτρακουστική μουσική
Πολυαγωγία και πολυμεσικότητα
Από τον κόκκο των ήχων στους ήχους των κόκκων
Η πολυαισθητική προσέγγιση των πολυτόπων και η επίδρασή τους στις τέχνες με μεικτά μέσα
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

H δόμηση του ήχου στη μουσική με διαδραστικά μέσα
Από τη ζωντανή ηλεκτρονική μουσική (live-electronics) στη μουσική με διαδραστικά μέσα (interactive music)
Συστήματα και τεχνικές επεξεργασίας του διαδραστικού ήχου
Συντελεστές του διαδραστικού ήχου
Φάσεις διάδρασης
Συστήματα και προγράμματα διάδρασης
Διασυνδετικά διάδρασης
Προγράμματα διαδραστικής μουσικής
Νέες μορφές μουσικής παράστασης με διαδραστικά μέσα
Μια νέα αισθητική προσέγγιση της μουσικής με διαδραστικά μέσα
Προς μια πολύτεχνη διαδραστική έκφραση της μουσικής
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

ISBN
978-960-6685-84-2

Εκδόσεις
Fagottobooks

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2020

Σελίδες
168

Διαστάσεις
17X24

Κωδικός "Εύδοξος"
94645402

Σχετικά προϊόντα