Μουσικό Παιχνίδι Γνώσεων

Τσεσμελή Ευτυχία
€15,00
Διαθέσιμο

Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από 600 ερωτήσεις και 99 κάρτες. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε 6 κατηγορίες (Βιογραφία, Οργανογνωσία, Ιστορία-Μορφολογία, Εργογραφία, Θεωρία, Ελληνική Μουσική).

Δημιουργούμε δύο ομάδες και κάνουμε ερωτήσεις. Οι κάρτες επιλέγονται τυχαία μέσα από το κουτί. Ένα μέλος της ομάδας ρίχνει το ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό επιλέγει την κατηγορία και κάνει την ερώτηση. Αν τύχει ο αριθμός 1, κάνει την ερώτηση της Βιογραφίας, αν τύχει ο αριθμός 2, κάνει την ερώτηση της Οργανογνωσίας. Αν τύχει ο αριθμός 3, κάνει την ερώτηση της Ιστορίας-Μορφολογίας. Αν τύχει ο αριθμός 4, κάνει την ερώτηση της Εργογραφίας.Αν τύχει ο αριθμός 5, κάνει την ερώτηση της Θεωρίας κι αν τύχει ο αριθμός 6, κάνει την ερώτηση της Ελληνικής Μουσικής.

Αν η ερώτηση απαντηθεί σωστά, τότε η κάρτα μένει στην ομάδα. Αν η ερώτηση δεν απαντηθεί σωστά, τότε η κάρτα τοποθετείται κάτω από όλες τις κάρτες της στοίβας.

Κερδίζει η ομάδα που έχει τις περισσότερες κάρτες.

Κωδικός
82-455-0001

Σχετικά προϊόντα