Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων 1

Βελεγράκης ΆγγελοςΘεοφανοπούλου Τζένη
+ 2 CD
€ 31,50   € 28,30 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Βοήθημα για τους υποψηφίους των τμημάτων μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων και των σπουδαστών των ωδείων

Μια από τις σημαντικότερες ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος μουσικός οποιασδήποτε ειδικότητας είναι αυτή της ακοής.

Η εκπαίδευση της ακοής ή όπως συχνά λέμε η ανάπτυξη του "εσωτερικού-μουσικού" αυτιού έχει να κάνει βεβαίως με τη γενικότερη εκπαίδευση και πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία, ανεξάρτητα δηλαδή από τη μουσική πορεία του κάθε παιδιού.

Αντικείμενο φυσικά αυτού του βοηθήματος δεν αποτελεί συνολικά η εκπαίδευση και η καλλιέργεια της ακοής. Η αναφορά γίνεται για να αποσαφηνιστεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη ακουστικής εκπαίδευσης από την παιδική ηλικία είναι υπεύθυνη για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό πολλά παιδιά, κυρίως όταν αποφασίζουν να σπουδάσουν μουσική και έρχονται ξαφνικά αντιμέτωπα με όσα απαιτούνται στις διάφορες εξετάσεις.

Στόχος λοιπόν αυτού του βοηθήματος είναι να διευκολύνει την προετοιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων και των υποψηφίων για απόκτηση πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών από τα αναγνωρισμένα Ωδεία της χώρας μας. Στόχος ακόμα είναι να διευκολύνει το δάσκαλο των θεωρητικών να εντάξει στη δουλειά του, από τα αρχικά στάδια, ταυτόχρονα με τη θεωρητική προσέγγιση και την ακουστική. Σε κάθε ενότητα της εργασίας μας θα μπορέσει να βρει ασκήσεις τόσο προετοιμασίας όσο και ελέγχου για κάθε επίπεδο, ξεκινώντας από την αναγνώριση διαστημάτων, μειζόνων και ελασσόνων συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση, απλών συγχορδιακών διαδοχών, ρυθμικών και μελωδικών σχημάτων.

Είναι δομημένο με βάση τον τρόπο εξέτασης του ειδικού μαθήματος με τον τίτλο "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων" που απαιτείται για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει 5 ενότητες, αντίστοιχες των 5 δοκιμασιών των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και μια 6η ενότητα θεμάτων, με βάση τα θέματα των εξετάσεων του 2003 και του 2004. Το βιβλίο συνοδεύεται από 2 CD. Το πρώτο CD προετοιμάζει τους υποψήφιους στην αντιμετώπιση των γενικών θεμάτων, ενώ στο δεύτερο υπάρχουν όλα τα θέματα της 6ης ενότητας. Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις όλων των θεμάτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
 • Ενότητα 1η:
 • Αναγνώριση διαστημάτων
 • Κεφάλαιο 1ο
 • Προετοιμασία (α' μέρος)
 • Διαστήματα 2ης
 • Διαστήματα 3ης
 • Διαστήματα 4ης
 • Διαστήματα 5ης
 • Διαστήματα 6ης
 • Διαστήματα 7ης
 • Διαστήματα 8ης
 • Προετοιμασία (β' μέρος)
 • Κατηγορία 1η (διαστήματα 2/3)
 • Κατηγορία 2η (διαστήματα 2/3/4)
 • Κατηγορία 3η (διαστήματα 2/3/4/5)
 • Κατηγορία 4η (διαστήματα 2/3/4/5/6)
 • Κατηγορία 5η (διαστήματα 2/3/4/5/6/7)
 • Κατηγορία 6η (διαστήματα 2/3/4/5/6/7/8)
 • Κεφάλαιο 2ο
 • Ταύτιση γνωστών μελωδιών με διαστήματα
 • Κεφάλαιο 3ο
 • Θέματα Ομάδας Α
 • Ενότητα 2η:
 • Αναγνώριση συγχορδιών
 • Κεφάλαιο 1ο
 • Προετοιμασία
 • Κατηγορία 1η (Μείζονες - Ελάσσονες συγχορδίες
 • Ευθεία κατάσταση - Αναστροφές)
 • Κατηγορία 2η (Μείζονες με 7η μ, Ευθεία κατάσταση - Αναστροφές)
 • Κατηγορία 3η (Μείζονες με 9η μ και 9η Μ -
 • Ευθεία κατάσταση και συνήθεις αναστροφές)
 • Κατηγορία 4η (Ελάσσονες με 7η μ - Μείζονες με 7η Μ 7ης Ελαττωμένης - Αυξημένη)
 • Κεφάλαιο 2ο
 • Θέματα Ομάδας Β
 • Ενότητα 3η:
 • Αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών
 • Κεφάλαιο 1ο
 • Προετοιμασία
 • Κατηγορία 1η: Συγχορδία 1ης
 • Κατηγορία 2η: Συγχορδία iiης
 • Κατηγορία 3η: Συγχορδία iiiς
 • Κατηγορία 4η: Συγχορδία IVης
 • Κατηγορία 5η: Συγχορδία Vης
 • Κατηγορία 6η: Συγχορδία VIης
 • Κεφάλαιο 2ο
 • Αρμονικές συνδέσεις
 • Κεφάλαιο 3ο
 • Παρενθετικές, αλλοιωμένες και δανεισμένες συγχορδίες
 • Κεφάλαιο 4ο
 • Θέματα Ομάδας Γ
 • Ενότητα 4η:
 • Αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων
 • Κεφάλαιο 1ο
 • Προετοιμασία (α' μέρος)
 • Κυτταρικοί ρυθμοί
 • Προετοιμασία (β' μέρος)
 • Ρυθμικές διαδοχές σε μέτρο 2/4
 • Ρυθμικές διαδοχές σε μέτρο 3/4
 • Ρυθμικές διαδοχές σε μέτρο 4/4
 • Ρυθμικές διαδοχές σε μέτρο 5/4
 • Ρυθμικές διαδοχές σε μέτρο 7/4
 • Προετοιμασία (γ ' μέρος)
 • Ρυθμικές διαδοχές μέτρων 2/4
 • Ρυθμικές διαδοχές μέτρων 3/4
 • Ρυθμικές διαδοχές μέτρων 4/4
 • Ρυθμικές διαδοχές μέτρων 5/4
 • Ρυθμικές διαδοχές μέτρων 7/4
 • Κεφάλαιο 2ο
 • Ταύτιση ρυθμικών διαδοχών με δοσμένη διαδοχή
 • Κεφάλαιο 3ο
 • Θέματα Ομάδας Δ
 • Ενότητα 5η:
 • Αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών
 • Κεφάλαιο 1ο
 • Ρυθμικές διαφορές
 • Κεφάλαιο 2ο
 • Προετοιμασία (α' μέρος)
 • Μελωδικά σχήματα
 • Προετοιμασία (β' μέρος)
 • Μελωδικές διαφορές
 • Κεφάλαιο 3ο
 • Θέματα Ομάδας Ε
 • Ενότητα 6η:
 • Γενικά θέματα
 • Θέμα 1 (Ιούνιος 2003)
 • Θέμα 2 (Ιούνιος 2004)
 • Θέμα 3
 • Θέμα 4
 • Θέμα 5
 • Θέμα 6
 • Απαντήσεις παραδειγμάτων και θεμάτων
ISBN
9790691500637

Εκδόσεις
Φίλιππος Νάκας

Έτος έκδοσης
2016

Σελίδες
152

Διαστάσεις
21x30

Σχετικά προϊόντα