Παιδαγωγική του παιχνιδιού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση

Brock AvrilDodds SylviaJarvis PamOlusoga YinkaΣακελλαρίου Μαρία (επιστημονική επιμέλεια)
€ 29,90   € 26,90 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Το παιχνίδι αποτελεί ένα θεµατικό πεδίο το οποίο έχει διερευνηθεί εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς θεωρείται ότι αποτελεί αφενός ένα µέσο µάθησης και διδασκα­λίας στο πλαίσιο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και αφετέρου µια διαδικασία η οποία συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει νεότερα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε την παιδαγωγική του παιχνιδιού, όπως προέρχονται από διάφορες προσεγγίσεις (η θέση του στο πρόγραµµα σπουδών, η χρήση του στην παιγνιοθεραπεία, η παιχνιδοτοπουργία κ.ά), τα οποία συνοδεύονται και επεξηγούνται περαιτέρω µε πολλά παραδείγµατα εφαρµογής.

Κάθε συγγραφέας εξετάζει, από τη δική του οπτική και εµπειρία, δραστηριότητες παιχνιδιού σε διάφορους χώρους: στη σχολική τάξη, στο προαύλιο του σχολείου και την παιδική χαρά, στο σπίτι και στην κοινότητα. Συµπληρωµατικά, καθένας παραθέτει σηµειώσεις παρατήρησης, µελέτες περίπτωσης, αποσπάσµατα από συνεντεύξεις, βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη να αξιολογήσει κριτικά τα πορίσµατα και να σκεφτεί τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να τα αξιοποιήσει για να βελτιώσει τη δική του πρακτική.

Μια διεπιστηµονική µελέτη της παιδαγωγικής του παιχνιδιού χρήσιµη σε φοιτητές και επαγγελµατίες της προσχολικής και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται µε την πρακτική του παιχνιδιού.

Περιεχόμενα:
Α: Ποια η αξία του παιχνιδιού; Ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και προσεγγίσεις παιχνιδοτοπουργίας
1. Τρεις όψεις του παιχνιδιού
Η χρησιμότητα του παιχνιδιού - Pam Jarvis
Αξιοποιώντας το παιχνίδι - Οι εφαρμογές του στη μάθηση - Avril Brock
Παιχνιδοτοπουργία - Fraser Brown
2. "Δεν παίζουμε έτσι εδώ": Κοινωνικές, πολιτισμικές και οπτικές φύλου στο παιχνίδι
Yinka Olusoga
Κοινωνικοπολιτισμικές οπτικές στη μάθηση και στο παιχνίδι
Κοινωνικές θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης και παιχνιδιού
Ιστορικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης και παιχνιδιού
Πολιτισμός, ταυτότητα και παιχνίδι
Φύλο, ταυτότητα και παιχνίδι
Β. Τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού (0-11 ετών)
3. Αναλυτικό Πρόγραμμα και παιδαγωγική του παιχνιδιού: Ένα πλήθος προσεγγίσεων
Avril Brock
Τι είναι η παιδαγωγική;
Διεθνείς προσεγγίσεις
Τι είναι το πρόγραμμα σπουδών;
Το αγγλικό πλαίσιο
4. Γεννημένα για να παίζουν: Τα βρέφη και τα νήπια παίζουν
Jonathan Doherty, Avril Brock, Jackie Brock Και Pam Jarvis
Η ηλικία κάτω των 3 ετών είναι πράγματι σημαντική
Παιχνίδι και μάθηση στα παιδιά κάτω των 3 ετών
Κίνηση και δράση στο παιχνίδι
Περιβάλλοντα για το παιχνίδι βρεφών και νηπίων
5. Παίζοντας στα πρώτα χρόνια της ζωής: Η ελευθερία του παιχνιδιού - νόμιμη αλλά και θεσπισμένη
Avril Brock
Εκπαίδευση και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Προσχολική εκπαίδευση: μια "καλή αρχή"
Επιρροές διάφορων θεωριών
Εκατό τρόποι επικοινωνίας
Παιχνίδι στην τάξη
Δημιουργώντας περιβάλλοντα
Περί πρακτικής
6. "Θέλουμε να παίξουμε": Παιδιά του δημοτικού παίζουν στην τάξη
Sylvia Dodds
Οι προϋποθέσεις για παιχνίδι: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εργασίας και παιχνιδιού;
Το παιχνίδι και η ανάπτυξη του μαθητή
Λίγη θεωρία: γνώση
Λίγη θεωρία: μάθηση
Ευκαιρίες για παιχνίδι στην τάξη: παντού και πάντα!
Παιχνίδι και ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Παιχνίδι και προαγωγή της ομαδικής εργασίας και της δημιουργικότητας
Παιχνίδι και διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων και της διερεύνησης
Αυτοαξιολόγηση και βελτίωση της επίδοσης
Γ. Υποστηρίζοντας το παιχνίδι των παιδιών
7. Δημιουργώντας "κοινωνική ανθεκτικότητα" για μια ζωή: Το παιχνίδι συμπλοκής στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου
Pam Jarvis
Εισάγοντας το παιχνίδι συμπλοκής
Οι διαφορές φύλου στο παιχνίδι συμπλοκής
Πώς διαφέρουν τα κορίτσια από τα αγόρια;
Γιατί διαφέρουν τα κορίτσια από τα αγόρια; Εξέλιξη και σεξουαλική επιλογή
Εξισορροπώντας πολιτισμό, βιολογία και εξέλιξη
Πώς χρησιμοποιούν τα κορίτσια και τα αγόρια τη γλώσσα για να συνεργαστούν και να ανταγωνιστούν
Αγόρια και συζητήσεις "μαχητών"
Η πολυπλοκότητα του ρόλου των δύο φύλων στο "Φίλα-πιάσε"
Η συζήτηση για τον ρόλο του ενήλικα στο παιχνίδι
8. Παιχνίδι για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Jonathan Doherty
Το πλαίσιο της συμπερίληψης
Το παιχνίδι σε σχέση με το παιδί, την οικογένεια, το πρόγραμμα σπουδών
Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Δημιουργώντας περιβάλλοντα για συμπεριληπτικό παιχνίδι
9. Παιχνιδοτοπουργία
Fraser Brown
Πέρα από την αμφισημία
Η έννοια του κινδύνου στο παιχνίδι και την παιχνιδοτοπουργία
Η θεωρία των μετακινούμενων αντικειμένων
Ο κύκλος παιχνιδιού
Το συνεχές BRAWGS και το άκρο της απειθαρχίας
Αποστέρηση παιχνιδιού και θεραπευτική παιχνιδοτοπουργία
10. Παιχνίδι και δραματοθεραπεία
Phil Jones
Παιχνίδι, θεραπεία και οι θεραπείες μέσω τέχνης
Αφηγήσεις και νοήματα μέσα από την έρευνα
Βασικά ζητήματα στη δραματοθεραπεία
Πώς επιβάλλει η κοινωνία στα παιδιά να σιωπούν;
Τα παιδιά ως ενεργοί διαμορφωτές της ζωής τους
Δ: Συμπεράσματα
11. Παιχνίδι: μάθηση για μια ζωή - ο ζωτικός ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του ανθρώπου
Pam Jarvis, Jane George
Το παιχνίδι στην αλληλεπίδραση μεταξύ αδελφών
Το παιχνίδι στην αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων
Ελεύθερο παιχνίδι στο παρελθόν
Μειώνοντας τις ευκαιρίες για παιχνίδι στο σχολείο
Επομένως, ποια είναι τα βασικά προβλήματα;
Το μέλλον του παιχνιδιού
12. Επίλογος: Και τι γίνεται τώρα με το παιχνίδι;
Pam Jarvis, Sylvia Dodds, Avril Brock
Ζώντας (και παίζοντας) στον 21ο αιώνα

ISBN
978-960-546-596-4

Εκδόσεις
Πεδίο

Έτος έκδοσης
2016

Σελίδες
608

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα