Τραγούδι, Μουσική & Χορός στην Ήπειρο

Καβακόπουλος Παντελής
€ 25,00   € 22,50 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Στο βιβλίο αυτό, προϊόν πολυετούς εργασίας, παρουσιάζονται:

  • Βιογραφικά των σημαντικότερων οργανοπαικτών που διαμόρφωσαν το ύφος της ηπειρώτικης μουσικής στον 20ό αιώνα.
  • Καταγραφή σε παρτιτούρα περίπου 300 διαφορετικών οργανικών σκοπών και τραγουδιών.
  • Ανάλυση της μελικής και ρυθμικής δομής των κομματιών.
  • Σχολιασμένες παρουσιάσεις των βημάτων των πιο διαδομένων χορών της Ηπείρου, αλλά και πολλών σχετικά άγνωστων και ιδιότυπων με τοπική εμβέλεια.
  • Αναδημοσιεύσεις παλαιότερων κειμένων του συγγραφέα για την Ηπειρώτικη μουσική παράδοση.

Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα Mp3 CD με ενδεικτικές εκτελέσεις των κομματιών από το πρόγραμμα παρτιτούρας και κομμάτια από τη δισκογραφία ηπειρώτικης μουσικής του Παντελή Καβακόπουλου, καθώς και από ένα DVD με οπτικο-ακουστικό υλικό από επιτόπιες έρευνές του στην Ήπειρο.

Περιεχόμενα

-Βιογραφικό-Χαιρετισμοί
-Πρόλογος, του Άλκη Ράφτη
-Χαιρετισμός Φάνη Κακριδή
-Χαιρετισμός Μιχάλη Μερακλή
-Βιογραφικό Παντελή
-Κατάλογος δημοσιευμάτων
-Κεφάλαιο 1 : Ιστορικό της Συλλογής
1.1 Γενικά
1.2 Πηγές
1.3 Ονομαστοί μουσικοί της Ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης
-Κεφάλαιο 2 : Το δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου
2.1 Γενικά
2.2 Μοιρολόι
2.3 Πολυφωνικό τραγούδι
2.4 Ο γάμος στην Ήπειρο
-Κεφάλαιο 3 : Μουσική Ανάλυση
3.1 Μελική δομή
3.2 Ρυθμική δομή
3.3 Ομαδοποιήσεις ανά μετρικά σχήματα
3.4 Γυρίσματα
-Κεφάλαιο 4 : "Μουσική Αποστολή στην Ήπειρο" {αναδημοσίευση}
-Κεφάλαιο 5 : Το "Πραμπέλι" {αναδημοσίευση}
-Κεφάλαιο 6 : Καταγραφες οργανικών κομματιών
Κατάλογοι οργανικών κομματιών
Πανηπειρωτικά
Νομού Ιωαννίνων
Νομού Θεσπρωτίας Νομών Άρτας και Πρέβεζας
-Κεφάλαιο 7 : Καταγραφές τραγουδιών
Κατάλογοι τραγουδιών
Πανειπηρωτικά
Νομού Ιωαννίνων
Νομού Θεσπρωτίας
Νομών Άρτας και Πρέβεζας
-Κεφάλαιο 8 : Χοροί
-Παράρτημα
-Γλωσσάρι
-Κατάλογος τραγουδιών από την Ηπειρώτικη δισκογραφία του Παντελή Καβακόπουλου
-Περιεχόμενα 2ου συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (DVD)

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι διάφοροι οργανικοί σκοποί που κατέγραψα. Στις ακόλουθες σελίδες οι σκοποί παρουσιάζονται ταξινομημένοι καταρχήν κατά περιοχή (Παν-ηπειρωτικοί, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας) και, κατά δεύτερον, μέσα σε κάθε περιοχή, κατά κατηγορία χορών ή περίστασης (του γάμου, Μπεράτια, στα τρία, στα δύο, 10-σημοι, Συρτοί, Χασάπικα, Δίρρυθμα, Ιδιότυποι, Οργανικά γυρίσματα κ.λπ.) και, τέλος, αλφαβητικά. Αρχικά, παραθέτω τη σειρά εμφάνισής τους στο βιβλίο, με βάση την ταξινόμηση σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Ο αύξοντας αριθμός μπροστά είναι το νούμερο στο όνομα του σχετικού mp3 αρχείου ήχου. Τα επισημασμένα με ‘*’ αναλύονται διεξοδικά στο τμήμα των Χορών (σελ. 477 κ.ε.).

Παν-ηπειρωτικά οργανικά κοµµάτια

001 Μπεράτι 1 (10σηµο, µε προέλευση από τα Κούρεντα)
002* Μπεράτι 2 (8σηµο, ιδιότυπος χορός)
003* Μπεράτι 3 (10σηµο)
004 Μπεράτι 4 (8σηµο)
005 Μπεράτι ή Συγκαθιστός (8σηµο)
006* Χειµαριώτικο (βαρύ αργό Μπεράτι)
007 Ναπολέων (γαµήλια πατινάδα)
008 Ναπολέων β΄ (γαµήλια πατινάδα)
009 Ποταµιά (γαµήλια πατινάδα)
010 Πατινάδα γάµου
011 Αργυροκαστρίτικο
012 Η Βουλγάρα (αργό συρτό στα τρία)
013 Γκέκας (ή Βελιγκέκας, χορός στα τρία) [υπάρχει και ως τραγούδι]
014 Η Τούρκα (στα τρία)
015 Αράπικο (Συρτός)
016 Γενοβέφα (Συρτός)
017* Παλαµάκια (Συρτός)
018 Αηδόνι ή Σέλφος (Συρτός)
019 Το γαϊτανάκι (Αποκριάτικο)
020* Ζαγορίσιος (10σηµος, πανηπειρωτικός χορός Πωγωνίου-Ζαγορίου)
021 Ντριβινίτσα ή Γρίµποβο (δίρρυθµο, χορός στα τρία)
022 Κοφτός (χασάπικο)
023 Αρβανίτικο (Ιδιότυπος χορός)
024 Γάιτα διπλή (ιδιότυπος χορός)
025* Κλέφτες Βελτσιστινοί (Ιδιότυπος χορός)
026 Κλέφτες παλιοί (Ιδιότυπος χορός)
027 Λεσκοβίκι (τοπικός χορός)
028* Σαµαντάκας ή Οζµαντάκας (Ιδιότυπος χορός)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Ζαγορίου
029 Παλιός Ζαγορίσιος (10σηµος, τοπικός χορός Ζαγορίου)
030* Γράβα ή Γκράβα (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
031 Ζαγορίσια πέρδικα (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
032* Φράσια ή Φράσιαρη (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
033 Οργανικά γυρίσµατα, µετά τα κύρια θέµατα τραγουδιών του Ζαγορίου

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Πωγωνίου
034* Οργανικά γυρίσµατα ή “Τσακιστό” (µετά το κυρίως τραγούδι, στο Πωγώνι)
035 Μέµος (παλιό οργανικό Τσάµικο Πωγωνίου)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Κόνιτσας
036 Γάιτα (νυφιάτικος χορός Κόνιτσας)
037 Ανασελίτσα (Συγκαθιστό Κόνιτσας)
038 Ζερµατινό ή Λόντσια (Κόνιτσας)
039 Κολωνιάρικο (Δίρρυθµο Κόνιτσας)
040 Λεικωτό (Κόνιτσας)
041 Παδιώτικο (Κόνιτσας)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Μετσόβου
042 Ένα κίτρινο λουλούδι (Πατινάδα ή Συγκαθιστό Μετσόβου)
043 Ανάµεσα σε δυο βουνά (Συγκαθιστό, Μετσόβου)
044 Μετσοβίτικο συγκαθιστό
045 Στο µαύρο µύλο (Συγκαθιστός Μετσόβου)
046 Χορός του πεθερού (Συγκαθιστό Μετσόβου)
047 Οργανικά γυρίσµατα (Μηλιάς Μετσόβου, σε Συρτό πηδηχτό χορό)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Καλαρρυτών
048 Στα σφάγια του Σαββάτου (γαµήλιος σκοπός Καλαρρυτών)
049 Πατινάδα (Καλαρρυτών)
050 Συγκαθιστός Καλαρρύτικος (5σηµο, Καλαρρυτών)
051 Βούλ’ µώρ’ βούλ’ (βλάχικο Καλαρρυτών, σε Συρτό πηδηχτό χορό)
052 Γιάννη Κώστας (5σηµο, ιδιότυπος χορός Καλαρρυτών)
053 Και µια φορά ‘ναι η λεβεντιά (δίρρυθµο Καλαρρυτών)
054 Ναούµης (Ιδιότυπος βλάχικος χορός Καλαρρυτών)
055 Ντούσι Γιάννλου (βλάχικος χορός Καλαρρυτών)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Τζουµέρκων
056 Πατινάδα (γαµήλιος σκοπός Τζουµέρκων)
057 Τζουµερκιώτικα καγκέλια (µετά τα θέµατα των τραγουδιών) 058* Τζουµερκιώτικο Μπεράτι (4σηµο, Τζουµέρκων) 059 Θιακός (Δίρρυθµος ιδιότυπος χορός Τζουµέρκων)

Νοµού Ιωαννίνων, περιοχής Ιωαννίνων
060* Γάιτα µονή (Χορός της νύφης, Ιωαννίνων)
061 Βλάχα (Νυφιάτικος χορός στα τρία, Ιωαννίνων)
062 Ο Κρομμύδας (Συρτό, Ιωαννινων)

Νοµού Θεσπρωτίας
063* Μαλίκ Πασάς [ή “Μαλίκ Μπέης”] (αργός Καλαµατιανός, Θεσπρωτίας)
064 Μπεράτι “Αρβανίτικο” (7σηµο, Θεσπρωτίας)
065 Μπεράτι “Μαρίκα” (5σηµο, χορός στα τρία, Θεσπρωτίας)
066 Παραµυθιά (χασάπικο, Θεσπρωτίας)

Νοµών Άρτας-Πρέβεζας
067 Πατινάδα γάµου (Άρτας-Πρέβεζας)
068 Μπεράτι Πρεβεζιάνικο (10σηµος, τοπικός χορός Άρτας-Πρέβεζας)
069 Άρτα (Τσάμικο, Άρτας-Πρέβεζας)
070 Παλιό πρεβεζιάνικο συρτό (Συρτός χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
071 Τα κλάµµατα (Συρτός χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
072 Μαριγάµπα (ιδιότυπος χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
073 Αλάµπεϊς (τοπικός χορός Άρτας-Πρέβεζας)
074 Παπαδιά (5σηµο, ιδιότυπος χορός, Άρτας-Πρέβεζας)

Επίσης, παραθέτω εδώ μια αλφαβητική ταξινόμησή τους. Ο αύξοντας αριθμός μπροστά είναι το νούμερο στο όνομα του σχετικού mp3 αρχείου ήχου. Τα επισημασμένα με ‘*’ αναλύονται διεξοδικά στο τμήμα των Χορών (σελ. 477 κ.ε.).

018 Αηδόνι ή Σέλφος (Συρτός)
073 Αλάµπεϊς (τοπικός χορός Άρτας-Πρέβεζας)
043 Ανάµεσα σε δυο βουνά (Συγκαθιστό, Μετσόβου)
037 Ανασελίτσα (Συγκαθιστό Κόνιτσας)
015 Αράπικο (Συρτός)
023 Αρβανίτικο (Ιδιότυπος χορός)
011 Αργυροκαστρίτικο
069 Άρτα (Τσάμικο, Άρτας-Πρέβεζας)
061 Βλάχα (Νυφιάτικος χορός στα τρία, Ιωαννίνων)
051 Βούλ’ µώρ’ βούλ’ (βλάχικο Καλαρρυτών, σε Συρτό πηδηχτό χορό)
036 Γάιτα (νυφιάτικος χορός Κόνιτσας)
060* Γάιτα µονή (Χορός της νύφης, Ιωαννίνων)
024 Γάιτα διπλή (ιδιότυπος χορός)
016 Γενοβέφα (Συρτός)
052 Γιάννη Κώστας (5σηµο, ιδιότυπος χορός Καλαρρυτών)
013 Γκέκας (ή Βελιγκέκας, χορός στα τρία) [υπάρχει και ως τραγούδι]
030* Γράβα ή Γκράβα (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
042 Ένα κίτρινο λουλούδι (Πατινάδα ή Συγκαθιστό Μετσόβου)
031 Ζαγορίσια πέρδικα (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
020* Ζαγορίσιος (10σηµος, πανηπειρωτικός χορός Πωγωνίου-Ζαγορίου)
038 Ζερµατινό ή Λόντσια (Κόνιτσας)
012 Η Βουλγάρα (αργό συρτό στα τρία)
014 Η Τούρκα (στα τρία)
059 Θιακός (Δίρρυθµος ιδιότυπος χορός Τζουµέρκων)
053 Και µια φορά ‘ναι η λεβεντιά (δίρρυθµο Καλαρρυτών)
025* Κλέφτες Βελτσιστινοί (Ιδιότυπος χορός)
026 Κλέφτες παλιοί (Ιδιότυπος χορός)
039 Κολωνιάρικο (Δίρρυθµο Κόνιτσας)
022 Κοφτός (χασάπικο)
040 Λεικωτό (Κόνιτσας)
027 Λεσκοβίκι (τοπικός χορός)
063* Μαλίκ Πασάς [ή “Μαλίκ Μπέης”] (αργός Καλαµατιανός, Θεσπρωτίας)
072 Μαριγάµπα (ιδιότυπος χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
035 Μέµος (παλιό οργανικό Τσάµικο Πωγωνίου)
044 Μετσοβίτικο συγκαθιστό
064 Μπεράτι “Αρβανίτικο” (7σηµο, Θεσπρωτίας)
065 Μπεράτι “Μαρίκα” (5σηµο, χορός στα τρία, Θεσπρωτίας)
001 Μπεράτι 1 (10σηµο, µε προέλευση από τα Κούρεντα)
002* Μπεράτι 2 (8σηµο, ιδιότυπος χορός)
003* Μπεράτι 3 (10σηµο)
004 Μπεράτι 4 (8σηµο)
005 Μπεράτι ή Συγκαθιστός (8σηµο)
068* Μπεράτι Πρεβεζιάνικο (10σηµος, τοπικός χορός Άρτας-Πρέβεζας)
054 Ναούµης (Ιδιότυπος βλάχικος χορός Καλαρρυτών
007 Ναπολέων (γαµήλια πατινάδα)
008 Ναπολέων β΄ (γαµήλια πατινάδα)
055 Ντούσι Γιάννλου (βλάχικος χορός Καλαρρυτών)
021 Ντριβινίτσα ή Γρίµποβο (δίρρυθµο, χορός στα τρία)
062 Ο Κρομμύδας (Συρτό, Ιωαννίνων)
047 Οργανικά γυρίσµατα (Μηλιάς Μετσόβου, σε Συρτό πηδηχτό χορό)
034* Οργανικά γυρίσµατα ή “Τσακιστό” (µετά το κυρίως τραγούδι, στο Πωγώνι)
033 Οργανικά γυρίσµατα, µετά τα κύρια θέµατα τραγουδιών του Ζαγορίου
041 Παδιώτικο (Κόνιτσας)
017* Παλαµάκια (Συρτός)
070 Παλιό πρεβεζιάνικο συρτό (Συρτός χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
029 Παλιός Ζαγορίσιος (10σηµος, τοπικός χορός Ζαγορίου)
074 Παπαδιά (5σηµο, ιδιότυπος χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
066 Παραµυθιά (χασάπικο, Θεσπρωτίας)
056 Πατινάδα (γαµήλιος σκοπός Τζουµέρκων)
049 Πατινάδα (Καλαρρυτών)
010 Πατινάδα γάµου
067 Πατινάδα γάµου (Άρτας-Πρέβεζας)
009 Ποταµιά (γαµήλια πατινάδα)
028* Σαµαντάκας ή Οζµαντάκας (Ιδιότυπος χορός)
048 Στα σφάγια του Σαββάτου (γαµήλιος σκοπός Καλαρρυτών)
045 Στο µαύρο µύλο (Συγκαθιστός Μετσόβου)
050 Συγκαθιστός Καλαρρύτικος (5σηµο, Καλαρρυτών)
071 Τα κλάµµατα (Συρτός χορός, Άρτας-Πρέβεζας)
057 Τζουµερκιώτικα καγκέλια (µετά τα θέµατα των τραγουδιών)
058* Τζουµερκιώτικο Μπεράτι (4σηµο, Τζουµέρκων)
019 Το γαϊτανάκι (Αποκριάτικο)
032* Φράσια ή Φράσιαρη (ιδιότυπος χορός Ζαγορίου)
006* Χειµαριώτικο (βαρύ αργό Μπεράτι)
046 Χορός του πεθερού (Συγκαθιστό Μετσόβου)

ISBN
978-960-93-4723-5

Εκδόσεις
Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ)

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2018

Σελίδες
540

Διαστάσεις
17x24

Σχετικά προϊόντα